Rozpočet

Aktuální čerpání rozpočtu

Rozpočet obce 2019

Návrh rozpočtu obce na rok 2018

Rozpočet rok 2017 

Hospodaření obce Hrusice za rok 2017

Hospodaření obce Hrusice za rok 2016

Hospodaření obce Hrusice za rok 2015

Hospodaření obce Hrusice za rok 2014

Rozpočet na rok 2015

Hospodaření obce Hrusice za rok 2013

Rozpočet rok 2014

Rozpočet rok 2013

Rozpočet rok 2012

Rozpočet Rozpočet na rok 2010

Rozpočet na rok 2009

Rozpočet na rok 2008

Rozpočet na rok 2007


Rozpočet na rok 2006


Rozpočet roku 2005

 

Příjmy

Plán Skutečnost
Daň závislá činnost  

500.000,--

Daň z příjmů fyzických osob  

170.000,--

Daň z příjmů právnických osob  

500.000,--

Daň z nemovitostí  

200.000,--

DPH  

700.000,--

Správní poplatek VHA  

32.000,--

Místní poplatek VHA  

20.000,--

Místní poplatek - pes  

10.000,--

Poplatky, hroby, hrobky  

20.000,--

Místní poplatek za povolení vjezdu MK  

25.000,--

Místní poplatek za užívání veř. prostranství  

18.000,--

Nájemné - obecní byty (Klášter čp. 73)  

104.000,--

Pronájem obecních pozemků (Hubačov)  

6.000,--

Fond dopravy  

30.000,--

Poplatek za reklamu ACE+QUO  

115.000,--

Připojovací poplatek (voda, plyn)  

20.000,--

Obecní lesy - prodej dřeva  

195.000,--

Vodné - zálohy - obecní byty  

10.000,--

Globální dotace od KÚ  

6.000,--

Ekokom - sep. sběr  

12.000,--

Poplatek za odvoz kom. odpadu - občané  

120.000,--

Služby občanům  

10.000,--

Prodej obecních pozemků  

40.000,--

Nahodilé příjmy  

20.000,--

Splátka půjčky - Ladová Marta  

50.000,--

Úrok z běžného účtu  

10.000,--

Přebytek 2004  

734.200,--

Celkem  

3.677.200,--

 

Výdaje

Plán Skutečnost
Splátka půjčky - vodovod   394.200,--
Dopravní obslužnost - ROPID   120.000,--
Školné   260.000,--
Zřízení mateřské školy   300.000,--
Obecní lesy   165.000,--
Vodné + vodoměry   20.000,--
Knihovna - úprava (regály, podlaha, psací stůl, malování)   50.000,--
Zřízení informačního centra   50.000,--
Značení Pohádkové Hrusice - místopis   25.000,--
Oslavy 800 let Hrusic   100.000,--
Obecní heraldika   100.000,--
Kniha 800 let obce   50.000,--
Hasiči - poh. hmoty+úprava zbrojnice+obleky   50.000,--
Veřejné osvětlení   50.000,--
Oprava a údržba MK   75.000,--
Odvoz kom. odpadu, neb. odpad, sep. sběr, hřbitov   140.000,--
Mzdy-okres + obec   280.000,--
Platy zaměstnanců   50.000,--
Soc. pojištění   90.000,--
Zdravotní pojištění   35.000,--
Vnitřní správa   65.000,--
Otop čp. 142 - plyn   19.000,--
Elektrická energie   140.000,--
Pohonné hmoty (traktor + sekačky)   20.000,--
Služby pošt   20.000,--
Telefon   20.000,--
Pojistné budov   24.000,--
Tisk HH + účetnictví   71.000,--
Cestovné   15.000,--
Nájemné - pozemek - reklama ACE (Svoboda J.)   18.000,--
MK Mirošovice - opatření proti zněužívání   50.000,--
Oprava hřbitovní zdi   10.000,--
Výroba + montáž nových vítacích tabulí (3x)   20.000,--
Příspěvek - rybáři   5.000,-
Hrusický rybník - odbahnění (POV)   250.000,--
Nákup traktoru - s náhonem na předek   100.000,--
Prezentace obce - kniha Středočeský kraj   10.000,--
Členský příspěvek Ladův kraj   12.000,--
Územní plán - doplnění   20.000,--
Rezerva   384.000,--
Celkem   3.677.200,--

Rozpočet roku 2004

 

Příjmy

Plán Skutečnost
Dotace - výkon státní správy  

5.600,--

Daně a poplatky  

2.782.000,--

Přebytek 2003

 

2.543.300,--

Pronájem obecních pozemků  

24.000,--

Obecní lesy - prodej dřeva  

160.000,--

Vodné  

10.000,-

Pronájem budov  

104.000,--

Poplatek hroby  

50.000,--

Odstraňování komunálního odpadu  

140.000,--

Služby občanům  

10.000,--

Nahodilé příjmy  

80.000,--

Prodej obecních pozemků  

550.000,--

Úrok  

15.000,--

Celkem  

6.473.900,--

 

 

Výdaje

Plán Skutečnost
Splátka půjčky (plyn)  

152.000,--

Splátka půjčky (vodovod)

 

394.200,--

Obecní lesy  

160.000,--

Oprava a údržba MK  

75.000,--

Dopravní obslužnost Ropid  

127.000,--

Autobusová zastávka  

110.000,--

Vodné  

20.000,--

Obecní vodovod  

1.950.000,--

Školné  

176.000,--

Knihovna  

5.000,--

Kulturní akce  

20.000,--

Dětské hřiště  

22.000,--

Rekonstrukce čp. 32  

500.000,--

Veřejné osvětlení  

50.000,--

Projektová dokumentace  

30.000,--

Odvoz popelnic  

140.000,--

Hasiči - pohonné hmoty  

10.000,--

Mzdy - okres+daně  

280.000,--

Platy zaměstnanců  

45.000,--

Sociální pojištění  

90.000,-

Zdravotní pojištění  

37.000,--

Vnitřní správa  

65.000,--

Otop čp. 142  

15.000,--

Elektrická energie  

120.000,--

Pohonné hmoty  

13.000,--

Služby pošt  

14.000,--

Telefon  

20.000,--

Pojistné budov  

25.000,--

Tisk HH + účetnictví + pronájem  

89.000,--

Vydání knihy 80 let obce  

200.600,--

Oprava hráze + pomníku + kostela  

370.000,--

Cestovné  

15.000,--

Daň z převodu nemovitosti  

380.000,--

Územní plán  

25.000,-

Sypač, sekačka, kopírka, rozhlas, závora  

432.000,--

Rezerva  

296.600,--

Celkem  

6.473.900,--

Rozpočet roku 2003

 

Příjmy

Plán Skutečnost
Daně a poplatky  

2.265.000,--

Dotace - výkon státní správy  

5.000,--

Přebytek 2002  

1.220.100,--

Pronájem obecních pozemků  

6.000,--

Obecní lesy - prodej dřeva  

145.000,--

Vodné  

22.000,--

Pronájem budov  

104.000,--

Poplatek hroby  

5.000,--

Odstraňování komunálního odpadu  

100.000,--

Likvidace komunálního odpadu  

20.000,--

Odměna skladníka CO  

1.400,--

Služby občanům  

5.000,--

Nahodilé příjmy  

80.000,--

Prodej obecních pozemků  

1.000.000,--

Úrok  

10.000,--

Celkem  

4.988.500,--

     
     

 

Výdaje

Plán Skutečnost
Splátka půjčky (plyn)  

152.000,--

Splátka půjčky (vodovod)  

394.200,--

Obecní lesy  

119.000,--

Oprava a údržba MK  

75.000,--

Dopravní obslužnost Ropid  

127.000,--

Autobusová zastávka  

110.000,--

Vodné  

25.000,--

Obecní vodovod  

1.600,--

Knihovna  

5.000,--

Kulturní akce  

20.000,--

Školné  

176.000,--

Výstavba obecních bytů  

300.000,--

Veřejné osvětlení  

50.000,--

Odvoz popelnic  

130.000,--

Hasiči - pohonné hmoty  

10.000,--

Mzdy - okres + daně  

280.000,--

Platy zaměstnanců  

60.000,--

Sociální pojištění  

92.000,--

Zdravotní pojištění  

35.000,--

Vnitřní správa  

65.000,--

Otop čp. 142  

17.000,--

Elektrická energie  

100.000,--

Pohonné hmoty  

13.000,--

Služby pošt  

14.000,--.

Telefon  

18.000,--

Pojistné budov  

24.000,--

Tisk HH + účetnictví  

71.000,--

Poplatek EVA  

61.000,--

Aktualizace programu  

30.000,--

Oprava pomníku + chodníku  

60.000,--

Cestovné  

12.000,--

Daň z převodu nemovitosti  

120.000,--

Tiskárna  

50.000,--

Územní plán  

20.000,--

Rezerva  

553.300,--

Celkem  

4.988.500,--

16. 12. Albína

Zítra: Daniel

obr_5.jpg

obr_2.jpg

obr_1.jpg

Návštěvnost stránek

239578