Obec Hrusice
Rodná obec Josefa Lady založena roku 1205
kostel
Drobečková navigace

Úvod > Občané > Aktuality

Aktuality


zář 19 Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Dobroběh 2020

Autor: Petr Sklenář

Informace připravujeme


zář 17 Doposud nekomentováno.
Přidat komentář
zář 13 Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Krajanka Václava Hlaváčka

Autor: Petr Sklenář

Krajanka_2020.jpgPamátník Josefa Lady a jeho dcery Aleny

vás srdečně zve na vystoupení
KRAJANKY Václava Hlaváčka

v neděli 13. září 2020 od 14.00 hod. v Památníku.

Vstupné 50 Kč.


zář 12 Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Svoz nebezpečného odpadu

Autor: Petr Sklenář

Svoz odpadu_podzim_2020.jpgSběr nebezpečných odpadů
12. 9. 2020
Hrusice – 8:40 hod.
místo zastávky - v obci u stanoviště separace, nakládka 20min.

Druhy nebezpečných odpadů a ostatních zařízení, které se budou odebírat od občanů:
olověné akumulátory, lednice, televizory, zářivky, staré léky, suché články, monočlánky, olejové filtry, oleje, odmašťovací přípravky, lepidla, kyseliny, nádoby od barev, rozpouštědla, vývojky a ustalovače případně jiné.


Nebude se odebírat železný šrot, znečištěné stavební materiály a pneumatiky.


zář 11 Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Setkání s občany

Autor: Petr Sklenář

Procházka s architekty k naší představě veřejných prostranství v obci se uskuteční v pátek 11. září. Sraz bude v 17,00 před obecním úřadem. Následovat bude setkání k názvům ulic a fungování obchodu "U Hubínků" od 18,30 na obecním úřadu.


zář 11 Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Svoz velkoobjemového odpadu

Autor: Petr Sklenář

Svoz odpadu_podzim_2020.jpgOd pátku 11.9.2020 16.00 hod. do neděle 13.9.2020 20.00 hod. bude u obecního úřadu přistaven kontejner na velkoobjemový odpad.

DO KONTEJNERU NEPATŘÍ:

Pneumatiky, elektro odpad, železo, suť, zbytky stavebního materiálu.

Nábytek ukládejte rozložený.


zář 08 Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Zasedání zastupitelstva obce Hrusice 8.9.2020 od 18.30 hod.

Autor: Petr Sklenář

 

Program zasedání:

 1. Přivítání, kontrola účasti
 2. Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele
 3. Schválení programu jednání zastupitelstva obce
 4. Informace z obce
 5. Řád veřejného pohřebiště obce Hrusice
 6. Přijmutí daru – dar pozemku parc. č. 533 v k. ú. Hrusice (hřbitov)
 7. Přijmutí daru – dar pozemku parc. č. 227/1 v k. ú. Hrusice
 8. Pronájem části obecního pozemku parc. č. 507/4 v k. ú. Hrusice
 9. Pronájem části obecního pozemku parc. č. 1587/1 v k. ú. Hrusice
 10. Směna pozemků mezi obcí Hrusice a Středočeským krajem (Hrusice parc. č. 2295 a 2269 za pozemky středočeského kraje parc. č. 2244/1-18)
 11. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro Český svaz včelařů
 12. Bytové hospodářství obce Hrusice
 13. Schválení přísedícího u soudu
 14. Informace o zahájení správního řízení s obcí Hrusice za porušení zákona o rozpočtových pravidlech
 15. Informace o změně v redakční radě Hlas Hrusic
 16. Smlouvy o pronájmu pozemků v majetku obce Hrusice
 17. Ostatní
 18. Diskuze
 19. Závěr

Mgr. Petr Sklenář
starosta obce Hrusice


srp 15 Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Letní kino

Autor: Petr Sklenář

1089-1593522922-0.jpg


srp 10 Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Veřejné projednání územního plánu Hrusice

Autor: Petr Sklenář

Opakované 2. veřejné projednání návrhu Územního plánu Hrusice.
Projektantem územně plánovací dokumentace je Ing. arch. Jaroslav Sixta – C.H.S. Praha s.r.o., Osadní 12, 170 00 Praha 7.
2. opakované veřejné projednání s výkladem projektanta se uskuteční
dne 10. srpna 2020 (pondělí) v 15:00 hodin
v zasedací místnosti (1. poschodí, dveře č. 120) Městského úřadu v Říčanech, Komenského nám. 1619/2, 251 01 Říčany


srp 10 Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Uzavření obecního úřadu

Autor: Petr Sklenář

Vážení občané, z provozních důvodu bude v pondělí 10.8.2020 obecní úřad uzavřen.
Děkujeme za pochopení.registrace-rozhlas