Obec Hrusice
Rodná obec Josefa Lady,
první písmenný záznam o obci z roku 1205
kostel
Drobečková navigace

Úvod > Občané > Aktuality

Aktuality


zář 12 2 komentáře

Svoz nebezpečného odpadu

Autor: Petr Sklenář

Svoz odpadu_podzim_2020.jpgSběr nebezpečných odpadů
12. 9. 2020
Hrusice – 8:40 hod.
místo zastávky - v obci u stanoviště separace, nakládka 20min.

Druhy nebezpečných odpadů a ostatních zařízení, které se budou odebírat od občanů:
olověné akumulátory, lednice, televizory, zářivky, staré léky, suché články, monočlánky, olejové filtry, oleje, odmašťovací přípravky, lepidla, kyseliny, nádoby od barev, rozpouštědla, vývojky a ustalovače případně jiné.


Nebude se odebírat železný šrot, znečištěné stavební materiály a pneumatiky.


zář 11 Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Setkání s občany

Autor: Petr Sklenář

Procházka s architekty k naší představě veřejných prostranství v obci se uskuteční v pátek 11. září. Sraz bude v 17,00 před obecním úřadem. Následovat bude setkání k názvům ulic a fungování obchodu "U Hubínků" od 18,30 na obecním úřadu.


zář 11 2 komentáře

Svoz velkoobjemového odpadu

Autor: Petr Sklenář

Svoz odpadu_podzim_2020.jpgOd pátku 11.9.2020 16.00 hod. do neděle 13.9.2020 20.00 hod. bude u obecního úřadu přistaven kontejner na velkoobjemový odpad.

DO KONTEJNERU NEPATŘÍ:

Pneumatiky, elektro odpad, železo, suť, zbytky stavebního materiálu.

Nábytek ukládejte rozložený.


zář 08 Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Zasedání zastupitelstva obce Hrusice 8.9.2020 od 18.30 hod.

Autor: Petr Sklenář

 

Program zasedání:

 1. Přivítání, kontrola účasti
 2. Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele
 3. Schválení programu jednání zastupitelstva obce
 4. Informace z obce
 5. Řád veřejného pohřebiště obce Hrusice
 6. Přijmutí daru – dar pozemku parc. č. 533 v k. ú. Hrusice (hřbitov)
 7. Přijmutí daru – dar pozemku parc. č. 227/1 v k. ú. Hrusice
 8. Pronájem části obecního pozemku parc. č. 507/4 v k. ú. Hrusice
 9. Pronájem části obecního pozemku parc. č. 1587/1 v k. ú. Hrusice
 10. Směna pozemků mezi obcí Hrusice a Středočeským krajem (Hrusice parc. č. 2295 a 2269 za pozemky středočeského kraje parc. č. 2244/1-18)
 11. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro Český svaz včelařů
 12. Bytové hospodářství obce Hrusice
 13. Schválení přísedícího u soudu
 14. Informace o zahájení správního řízení s obcí Hrusice za porušení zákona o rozpočtových pravidlech
 15. Informace o změně v redakční radě Hlas Hrusic
 16. Smlouvy o pronájmu pozemků v majetku obce Hrusice
 17. Ostatní
 18. Diskuze
 19. Závěr

Mgr. Petr Sklenář
starosta obce Hrusice


srp 15 Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Letní kino

Autor: Petr Sklenář

1089-1593522922-0.jpg


srp 10 Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Veřejné projednání územního plánu Hrusice

Autor: Petr Sklenář

Opakované 2. veřejné projednání návrhu Územního plánu Hrusice.
Projektantem územně plánovací dokumentace je Ing. arch. Jaroslav Sixta – C.H.S. Praha s.r.o., Osadní 12, 170 00 Praha 7.
2. opakované veřejné projednání s výkladem projektanta se uskuteční
dne 10. srpna 2020 (pondělí) v 15:00 hodin
v zasedací místnosti (1. poschodí, dveře č. 120) Městského úřadu v Říčanech, Komenského nám. 1619/2, 251 01 Říčany


srp 10 Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Uzavření obecního úřadu

Autor: Petr Sklenář

Vážení občané, z provozních důvodu bude v pondělí 10.8.2020 obecní úřad uzavřen.
Děkujeme za pochopení.


čec 14 Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Zasedání zastupitelstva obce Hrusice

Autor: Petr Sklenář

Vážení zastupitelé, vážení občané,

s odvoláním na § 103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), svolávám zasedání zastupitelstva obce Hrusice,

které se bude konat v úterý 14. července 2020 od 18.30 h. v budově obecního úřadu, č.p. 142, velká zasedací místnost, 1. patro.

Program zasedání: 

 1. Přivítání, kontrola účasti
 2. Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele
 3. Schválení programu jednání zastupitelstva obce
 4. Závěrečný účet obce Hrusice za rok 2019
 5. Dotace pro SDH Hrusice
 6. Ostatní
 7. Diskuze
 8. Závěr

čen 27 Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Vystoupení YO YO Band

Autor: Petr Sklenář
SPINNING GUIDE VÁS SRDEČNĚ ZVE NA  Yo Yo Band v Hrusicích.

Letošní rok otevře v Hrusicích turistickou sezónu Hastrman Leknínek.
 
Stane se tak v Hrusicích u Obecního úřadu v sobotu, dne 27. 6. 2020, mezi 13-15 hodinou.

V tento den proběhne obnova křtu halířského Hastrmana Leknínka, kterému bude přesně 100 let. Této svátosti se ujmou členové skupiny Yo Yo Band.

A co na sebe? Uvítáme oděv zdobený červenou pentlí ???? nebo oblečené cokoliv zeleného.

Se znovu pokřtěným Hastrmanem Leknínkem se pak v následujících měsících můžete setkat na turistické stezce kocoura Mikeše – Stará cihelna směrem na Vlčí halíř.

Brzy Vám napíšeme jak svá selfíčka s halířským Hastrmanem umístit na Instagram @VlciHalir a zúčastnit se losování o hastrmanský MEDALION s pentlí nebo o náramek Vlčí halíř.

čen 27 Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

47. Potlach

Autor: Petr Sklenář

Potlach.jpgOsada Prašivka vás zve na 47. Potlach.

Potlach se koná v sobotu 27.6.2020 od 18 hod. v "areálu snů" na osadě Prašivka.

Hrají nám "dobří kamarádi".registrace-rozhlas