Obec Hrusice
Rodná obec Josefa Lady založena roku 1205
kostel
Drobečková navigace

Úvod > Občané > Aktuality

Aktuality


kvě 14 Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Zápis do Mateřské školy Hrusice

Autor: Petr Sklenář

Zápis do Mateřské školy Hrusice pro rok 2020/2021 se koná

ve čtvrtek 14.5.2020 od 16.00 do 18.00 hod.

v budově Mateřské školy Hrusice.

Více informací naleznete v přiloženém oznámení.

Zapis_MS_2020.pdf


dub 30 Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Pálení čarodějnic 2020

Autor: Petr Sklenář

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje vyzývá obyvatele Středočeského kraje k ohleduplnosti při pořádání pálení čarodějnic a obdobných požárně nebezpečných činností.

Po dobu vyhlášeného nouzového stavu na území České republiky je nutné zasahující jednotky hasičů udržet v plné akceschopnosti pro případ akutní potřeby obyvatelům. Výjezdy spojené s kontrolami a dohašováním ohnišť, likvidací rozšířených požárů z ohnišť, popálenými osobami apod. značně omezují dostupnost a akceschopnost jednotek.

V souvislosti s aktuálními povětrnostními podmínkami navyšujícími pravděpodobnost vzniku a šíření požáru v přírodních porostech a lesních půdách a s přihlédnutím k aktuálním krizovým opatřením v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem, neshledává Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje žádná přijatá opatření proti vzniku a šíření požáru jako bezpečně dostačující a účinná.

Spalování hořlavých látek na volném prostranství proto v tomto období v žádném případě nelze ani po předchozím oznámení HZS Středočeského kraje povolovat, a to ani po navržení opatření proti vzniku a šíření požáru. Případným žádostem /oznámení/ podnikajících fyzických osob nebo právnických osob nebude vyhověno - předmětná činnost bude s přihlédnutím k nouzovému stavu a klimatickým podmínkám s vysokou mírou pravděpodobnosti blízkou jistotě zakázána.

Současná opatření jsou platná do 17. května, ale mohou se měnit s ohledem na aktuální vývoj situace a počasí.

Po ukončení krizového stavu a změně povětrnostních podmínek bude jistě dostatek příležitostí si ty pravé „čarodějnice“ užít se všemi náležitostmi.

Obecní úřad Hrusice upozorňuje, že na veřejných prostranstvích není možné provádět žádné pálení.

Doporučení:

 1. U ohně nesmí být více než 10 lidí, přičemž pro členy rodiny toto pravidlo neplatí. Vaši přátelé však už povinné dvoumetrové rozestupy a stanovený počet dodržovat musí.
 2. Dejte pozor na to, kde děláte ohniště. Přítomnost hořlavých materiálů méně než 1 metr od ohniště a ledabylé ohraničení samotného ohně hrozí potenciálním požárem.
 3. Oheň nerozdělávejte méně než 50 metrů od lesa. Pozornost věnujte také směru a síle větru.
 4. Stavte hranici stabilní, při jejím "rozjetí" se do stran se můžete zranit. Zapalovat oheň lihem, benzínem či naftou také dle hasičů není dobrý nápad. Zkuste tuhý podpalovač.
 5. Při založení ohně by měla být přítomna osoba starší 18 let.
 6. Buďte připraveni na možnost, že bude třeba rychle hasit a mějte po ruce dostatečnou zásobu vody. Z místa pálení také nikdy neodcházejte dříve, než bude řádně uhašeno.
 7. Neblokujte auty příjezdové komunikace k nemovitostem. Pro průjezd vozidel HZS je nutný průjezd 3 m.

dub 24 Doposud nekomentováno.
Přidat komentář
dub 18 Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

POZOR, v sobotu 18. 4. 2020 bude uzavřena ulice Pražská v Mnichovicích

Autor: Petr Sklenář
Z důvodu pokládky kabelového vedení NN bude v sobotu 18. 4. 2020 neprůjezdná silnice č. III/1012 - ulice Pražská, Mnichovice. Uzavírka proběhne pouze v sobotu. Objízdná trasa vedena v obou směrech, a to přes Klokočnou, Struhařov a dále směr Mnichovice a zpět.
Investorem této akce je ČEZ Distribuce a.s., zhotovitelem Elektroservis VV s.r.o.
Vykřičník
 

dub 08 Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

INFORMACE K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DO MŠ HRUSICE

Autor: Petr Sklenář

INFORMACE K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DO MŠ HRUSICE

Forma podání žádosti:

 1. Datová schránka
 2. E-mail s uznaným elektronickým podpisem
 3. Poštou
 4. Poštovní schránka umístěna na budově MŠ (je volně přístupná)

Přílohy k žádosti: (naleznete na webu: ms-hrusice.cz)

 1. Čestné prohlášení o řádném očkování viz přiložený vzor
 2. Kopie očkovacího průkazu nebo potvrzení žádosti do MŠ lékařem
 3. Kopie rodného listu bez nutnosti úředního ověření
 4. Formulář se zpracováním osobních údajů
 5. Výzva k nahlédnutí do spisu

Termín podání:  2. 5. 2020 – 16. 5. 2020

V žádosti prosím uvádějte aktuální kontakty pro následné spojení.


bře 24 Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Svoz odpadu - Nouzový stav

Autor: Petr Sklenář

Mimořádná opatření ze strany svozové společnosti FCC spojená se šířením viru SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19

 1. Svoz odpadu probíhá pouze z odpadových nádob. Z bezpečnostních důvodů nelze svážet odpad navíc mimo nádoby.
 2. Odpad do nádob dávejte v zavázaných (nejlépe dvojitých) pevných pytlích.
 3. Víko nádoby vydezinfikujte!
 4. Nádoby vystavujte večer před svozem a to přímo ke komunikaci. Jedeme v nouzovém režimu svoz může proběhnou v jiný čas než obvykle.
 5. Neblokujte telefonní linky. Neřešte prosím jednotlivé reklamace. Nemáme kapacitu na to, abychom se vraceli pro jednu či dvě nevysypané nádoby. Pokud nebude svezena větší část obce (celá ulice, čtvrť apod.) napište nám e-mail s danou lokalitou. Jakmile to bude možné, budeme vás kontaktovat. Odpad navíc je možné, v těchto výjimečných případech, při dalším svozu vyvézt pouze, pokud bude vložen do 2 pevných pytlů (určených k ukládání směsného odpadu) a pevně zavázán.
 6. Neodkládejte ani tříděný odpad vedle kontejnerů určených na tříděný odpad.
 7. Tříděný odpad vyhazujte v rukavicích.
 8. Minimalizujte vznik veškerých odpadů. Velké úklidy, vyklízení sklepů, třídění starého šatstva a podobné činnosti, při kterých vzniká velké množství odpadů, nechte na dobu po zrušení mimořádných opatření v ČR. Svoz provádíme v nouzovém režimu s omezeným počtem pracovníků.
 9. Mobilní svozy velkoobjemových a nebezpečných odpadů jsou, vzhledem k zákazu vycházení, do odvolání zrušeny.
 10. Minimalizujte osobní kontakt s našimi zaměstnanci při svozu odpadu. Ohrožujete tím sebe i je. Udržujte doporučenou vzdálenost.

Věříme, že na základě přijatých opatření minimalizujeme ohrožení občanů i našich pracovníků a zajistíme udržitelnost svozu odpadu.


bře 16 Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Nabídka pomoci

Autor: Petr Sklenář

Vážení obyvatelé Hrusic,

hlásí se nám dobrovolníci s nabídkou šití roušek, dovozu nákupu starším a nemocným, s pomocí při hlídání dětí atd.

Pokud víte o někom, kdo pomoc potřebuje, kontaktujte nás přes Facebookou@obec-hrusice.cz nebo SMS či zavoláním na telefon starosty 601 392 596.


bře 16 Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Omezení úředních hodin obecního úřadu Hrusice

Autor: Petr Sklenář
Usnesením vlády ČR ze dne 15. března 2020 č. 217 se omezují úřední hodiny obecního úřadu Hrusice takto:
 
Pondělí 9-12
Středa 16-19
 
Využívejte elektronické komunikace skrze datovou schránku, e-mail ou@obec-hrusice.cz nebo na telefonu 601 392 596.
 
Děkujeme za pochopení.

bře 12 Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR

Autor: Petr Sklenář

Vláda ČR na návrh ministr vnitra schválila vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky. Nouzový stav je vyhlášen od dnešních 14 hodin na dobu 30 dnů. 

Obecné informace
Nouzový stav se vyhlašuje na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.

Nouzový stav vyhlašuje vláda ČR svým usnesením. Vláda o vyhlášení nouzového stavu neprodleně informuje Poslaneckou sněmovnu, která může vyhlášení zrušit.

Doba trvání nouzového stavu je nejvýše 30 dnů. Prodloužit se může pouze po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny.

Nouzový stav se vyhlašuje jako zákon. Vyhlášení, prodloužení a zrušení nouzového stavu se oznamuje dalšími způsoby v místě obvyklými, zejména prostřednictvím hromadných informačních prostředků a místního rozhlasu.

V případě vyhlášení nouzového stavu mohou být dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezena některá práva a svobody.

Občanů ČR se vyhlášená krizová opatření mohou dotknout např. v povinnosti strpět zákaz vstupu, pobytu, pohybu ve vymezených objektech nebo rizikových oblastí z důvodu omezení šíření nákazy. Vyhlášená krizová opatření mohou být přijata k usměrnění spotřeby a dodávek zdravotních prostředků a léčiv a dalších věcných prostředků pro řešení situace, k přijetí opatření v dopravě, zajistí přednostní zásobování dětských, zdravotnických nebo sociálních zařízení či bezpečnostních soborů a složek IZS.

Konkrétní opatření budou doplněna v návaznosti na další usnesení vlády.

Byl aktivován Krizový štáb Středočeského kraje (dále jen "KŠK"). Zasedání KŠK se uskuteční dne 13. 3. 2020 v 9:30 hodin.

 

Usnesení vlády


bře 11 Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Obec Hrusice zavádí Mobilní Rozhlas

Autor: Petr Sklenář

Vážení občané,
zavádíme u nás moderní službu – Mobilní Rozhlas, díky které budete vždy včas informováni.
Zaregistrujte se a následně budete ZDARMA dostávat zprávy o aktualitách jako jsou upozornění na výpadky vody,
elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní i sportovní události a mnoho dalšího pohodlně do Vašeho telefonu či e-mailu.

Nutná opakovaná registrace!!!

Informační leták

Registraceregistrace-rozhlas