Obec Hrusice
Rodná obec Josefa Lady,
první písmenný záznam o obci z roku 1205
kostel
Drobečková navigace

Úvod > Občané > Aktuality

Aktuality


led 05 Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Mimořádný svoz odpadu

Autor: Petr Sklenář

Vážení občané,

na přelomu roku jdou po sobě dva liché týdny, s přihlédnutím k této skutečnosti bude dne 5.1.2021 proveden mimořádný svoz směsného odpadu a to všech druhů známek. Upozorňujeme, že svoz bude prováděn v průběhu dne, nechte tedy své nádoby před nemovitostí až do výsypu.


pro 24 Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Vánoční Bohoslužba

Autor: Petr Sklenář

Římskokatolická farnost Hrusice vás zve na vánoční Bohoslužbu ze slavnosti Narození Páně, 24.12.2020 od 16.00 hod. na prostranství před kostelem sv. Václava v Hrusicích.

Prosíme, dodržujte nastavená opatření:

 1. během Bohoslužby nebude probíhat společný zpěv
 2. dodržujte rozestupy
 3. pohromadě může být rodina ve společné domácnosti
 4. nepodávejte si ruce a následně se nesdružujte
 5. po celou dobu Bohoslužby mějte nasazenu roušku nebo respirátor

Požehnané prožití vánočních svátků.


pro 19 Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Betlémské světlo

Autor: Petr Sklenář

betlémské světlo.jpg

 

Sbor dobrovolných hasičů Hrusice
ve spolupráci se sborem dobrovolných hasičů Lensedly
Vám přiváží
Betlémské Světlo
Dne 19. 12. 2020 od 12:00 u hasičské zbrojnice
Přichystejte si svíce, či lucerny a přijďte si
pro světlo do svého domova
Žádáme všechny zájemce o betlémské světlo o dodržování platných
epidemiologických opatření.


pro 15 Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Zasedání zastupitelstva obce Hrusice

Autor: Petr Sklenář

Možnost sledování přes Mircosoft Teams

Vážení zastupitelé, vážení občané,

s odvoláním na § 103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), svolávám zasedání zastupitelstva obce Hrusice, které se bude konat v úterý 15. prosince 2020 od 18.30 h. v budově obecního úřadu, č.p. 142, velká zasedací místnost, 1. patro.

 

Program zasedání:

 1. Přivítání, kontrola účasti
 2. Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele
 3. Schválení programu jednání zastupitelstva obce
 4. Informace z obce
 5. Informace z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
 6. Rozpočet obce Hrusice pro rok 2021
 7. Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2021-2024
 8. Poslední rozpočtové opatření v roce 2020
 9. Schválení záměru na výstavbu vodovodního přivaděče a vyhlášení výzvy na zpracování projektové dokumentace
 10. Schválení smlouvy o likvidaci odpadů, sběrný dvůr Senohraby
 11. Schválení koupě nemovité věci, vysavač na listí
 12. Souhlas s podáním žádosti o dotaci na rekonstrukci komunikace Na Hrádka
 13. Souhlas s podáním žádosti o dotaci na rekonstrukci veřejných budov (budova OÚ)
 14. Darování pozemků obci (místní komunikace)
 15. Darování inženýrských sítí obci
 16. Pronájem části obecního pozemku parc. č. 1587/1
 17. Poskytnutí finančního daru na opravu komunikace (Na Dolech)
 18. Vodné a stočné pro rok 2021
 19. Novelizace obecně závazných vyhlášek obce o odpadech č. 4/2019 a č. 6/2019
 20. Kácení stromů v obci
 21. Diskuse
 22. Závěr

pro 08 Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Plánovaná odstávka elektřiny v obci - 8.12.2020

08.12.2020 (07:30 - 15:00) - plánovaná odstávka č. 110060744412

Hrusice - Hrusice, okres Praha-východ

Hrusice
E42
 

říj 19 Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Přerušení provozu MŠ Hrusice

Autor: Petr Sklenář

S ohledem na výskyt onemocnění Covid-19 v Mateřské škole Hrusice, rozhodla Krajská hygienická stanice Středočeského kraje o uzavření provozu Mateřské školy Hrusice a to od 19.10.2020 s předpokládaným koncem uzavření 27.10.2020.


zář 28 Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Svatováclavská pouť

Autor: Petr Sklenář

Koncert.jpg


zář 19 Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Dobroběh 2020

Autor: Petr Sklenář

Informace připravujeme


zář 17 Doposud nekomentováno.
Přidat komentář
zář 13 Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Krajanka Václava Hlaváčka

Autor: Petr Sklenář

Krajanka_2020.jpgPamátník Josefa Lady a jeho dcery Aleny

vás srdečně zve na vystoupení
KRAJANKY Václava Hlaváčka

v neděli 13. září 2020 od 14.00 hod. v Památníku.

Vstupné 50 Kč.registrace-rozhlas