Obec Hrusice
Rodná obec Josefa Lady,
první písmenný záznam o obci z roku 1205
kostel
Drobečková navigace

Úvod > Občané > Aktuality

Aktuality


bře 09 Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Zasedání zastupitelstva obce Hrusice

Autor: Petr Sklenář

Doplnění k organizaci zasedání zastupitelstva obce Hrusice v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu a usnesení vlády ČR. Na zasedání zastupitelstva může být přítomno bez testování pouze 9 lidí. Z tohoto důvodu se budou všichni zastupitelé (vyjma předsedajícího) účastnit zasedání distanční formou. Občanům, kteří se nemohou on-line zasedání zúčastnit bude umožněn vstup do zasedací místnosti obecního úřadu pouze v respirátoru třídy FFP2 nebo vyšším (KN95). V případě, že bude přítomno více jak osm občanů, budou rozděleni do dalších místností.

Nabádáme tak občany, aby využili sledování zastupitelstva on-line skrze aplikaci MS Teams (aplikaci nemusí stahovat, lze využít webového prohlížeče).

Sledovat přes MS Teams.

Program zasedání:

 1. Přivítání, kontrola účasti
 2. Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele
 3. Schválení programu jednání zastupitelstva obce
 4. Informace z obce
 5. Informace o rozhodnutí správního řízení s obcí Hrusice ze strany Středočeského kraje a odvolání se proti tomuto rozhodnutí
 6. Žádost TJ Sokol Hrusice o spolufinancování výstavby zázemí na fotbalovém hřišti
 7. Rozpočtové opatření, změna rozpočtu č. 1/2021
 8. Prodej stavebního pozemku 134/2 a nemovitosti bez č. p./č. ev. stojící na onom pozemku
 9. Souhlas se zápisem do kroniky obce Hrusice
 10. Odměna kronikáři
 11. Souhlas s vykonáváním práce zastupitele pro obec Hrusice
 12. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku společnosti TŘI, o.p.s. (Hospic Dobrého pastýře, Čerčany)
 13. Prodloužení smlouvy s Městem Mnichovice, pečovatelská služba
 14. Diskuse
 15. Závěr

pro 15 Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Zasedání zastupitelstva obce Hrusice

Autor: Petr Sklenář

Možnost sledování přes Mircosoft Teams

Vážení zastupitelé, vážení občané,

s odvoláním na § 103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), svolávám zasedání zastupitelstva obce Hrusice, které se bude konat v úterý 15. prosince 2020 od 18.30 h. v budově obecního úřadu, č.p. 142, velká zasedací místnost, 1. patro.

 

Program zasedání:

 1. Přivítání, kontrola účasti
 2. Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele
 3. Schválení programu jednání zastupitelstva obce
 4. Informace z obce
 5. Informace z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
 6. Rozpočet obce Hrusice pro rok 2021
 7. Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2021-2024
 8. Poslední rozpočtové opatření v roce 2020
 9. Schválení záměru na výstavbu vodovodního přivaděče a vyhlášení výzvy na zpracování projektové dokumentace
 10. Schválení smlouvy o likvidaci odpadů, sběrný dvůr Senohraby
 11. Schválení koupě nemovité věci, vysavač na listí
 12. Souhlas s podáním žádosti o dotaci na rekonstrukci komunikace Na Hrádka
 13. Souhlas s podáním žádosti o dotaci na rekonstrukci veřejných budov (budova OÚ)
 14. Darování pozemků obci (místní komunikace)
 15. Darování inženýrských sítí obci
 16. Pronájem části obecního pozemku parc. č. 1587/1
 17. Poskytnutí finančního daru na opravu komunikace (Na Dolech)
 18. Vodné a stočné pro rok 2021
 19. Novelizace obecně závazných vyhlášek obce o odpadech č. 4/2019 a č. 6/2019
 20. Kácení stromů v obci
 21. Diskuse
 22. Závěr

zář 08 Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Zasedání zastupitelstva obce Hrusice 8.9.2020 od 18.30 hod.

Autor: Petr Sklenář

 

Program zasedání:

 1. Přivítání, kontrola účasti
 2. Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele
 3. Schválení programu jednání zastupitelstva obce
 4. Informace z obce
 5. Řád veřejného pohřebiště obce Hrusice
 6. Přijmutí daru – dar pozemku parc. č. 533 v k. ú. Hrusice (hřbitov)
 7. Přijmutí daru – dar pozemku parc. č. 227/1 v k. ú. Hrusice
 8. Pronájem části obecního pozemku parc. č. 507/4 v k. ú. Hrusice
 9. Pronájem části obecního pozemku parc. č. 1587/1 v k. ú. Hrusice
 10. Směna pozemků mezi obcí Hrusice a Středočeským krajem (Hrusice parc. č. 2295 a 2269 za pozemky středočeského kraje parc. č. 2244/1-18)
 11. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro Český svaz včelařů
 12. Bytové hospodářství obce Hrusice
 13. Schválení přísedícího u soudu
 14. Informace o zahájení správního řízení s obcí Hrusice za porušení zákona o rozpočtových pravidlech
 15. Informace o změně v redakční radě Hlas Hrusic
 16. Smlouvy o pronájmu pozemků v majetku obce Hrusice
 17. Ostatní
 18. Diskuze
 19. Závěr

Mgr. Petr Sklenář
starosta obce Hrusice


čen 11

Zasedání zastupitelstva obce Hrusice

Vážení zastupitelé, vážení občané,

 s odvoláním na § 103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), svolávám zasedání zastupitelstva obce Hrusice,
které se bude konat v úterý 11. června 2019 od 18.30 h. v budově obecního úřadu,
č.p.142, velká zasedací místnost, 1. patro.

Program zasedání:

 1. Přivítání, kontrola účasti
 2. Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele
 3. Schválení programu jednání zastupitelstva obce
 4. Zprávy z obce
 5. Závěrečný účet a účetní závěrka obce
 6. Rozpočtové opatření
 7. Dotace pro spolky
 8. Veřejnoprávní smlouva na podporu dobrovolných hasičů
 9. Ostatní
 10. Diskuze
 11. Závěr

úno 12

Zasedání zastupitelstva obce Hrusice

Zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hrusice.
12. února 2019 od 18.30 h.
Hospoda u Sejků (čp 25)

PROGRAM

1. Přivítání, kontrola účasti
2. Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele
3. Schválení programu jednání zastupitelstva obce
4. Slib zastupitelů
5. Zpráva starosty č. II o dílčím výsledku finanční kontroly Středočeského kraje
6. Odměny zastupitelů a předsedů výborů
7. Strategický dokument rozvoje obce
8. Střednědobý výhled do roku 2022
9. Stanovení ceny za pronájem hrobového místa
10. Schválení dotace oprava komunikace Na Hrádkách
11. Pověření pro uzavření smlouvy s honebním společenstvem pro obecní lesy
12. Návrh na blokaci prodeje obecního majetku (pozemky)
13. Schválení vnitřních směrnic pro obecní úřad Hrusice
14. Výběrové řízení na ředitelku MŠ Hrusice
15. Revokace a upřesnění usnesení č. 18/12/05 (Rozpočet)
16. Žádost fyzické osoby o projednání záležitosti dle § 16 odst. 2 písmeno f zákona č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení) ve věci pozemku parc. č. 1191/1 (fotbalové hřiště).
17. Diskuze
18. Závěr


úno 05

Veřejná diskuze - rozvojový plán obce Hrusice

Přijďte s námi posedět a diskutovat o rozvoji obce Hrusice.
Budeme vás očekávat v úterý 5. února 2019 od 18:30
v Hospodě u Sejků (čp 25).

Na shledání se těší zastupitelé obce Hrusice.

 registrace-rozhlas