Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Občané > Důležité informace > Napojení Hrusic na vodojem Peleška

Napojení Hrusic na vodojem PeleškaDatum konání:
13.10.2021
Datum ukončení:
31.1.2023

Společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba v současné době pro obec Hrusice projednává v současné době dokumentaci pro územní rozhodnutí o umístění liniové stavby ve veřejném zájmu „Vodovod Hrusice – připojení na VDJ Peleška“, která řeší aktuální nedostatek kapacitních zdrojů pitné vody pro obyvatele obce Hrusice. V současné době jsou obyvatelé obce Hrusice zásobeni pitnou vodou z vlastních podzemních zdrojů. Z důvodu zhoršujících se klimatických podmínek však dochází ke snižování hladiny podzemních vod, což má za důsledek nedostatek vody ve stávajících zdrojích pitné vody na území obce.

Na základě těchto skutečností a dle výsledků studie proveditelnosti byla vybrána možnost napojení obce na kapacitní zdroj vody - nadřazený vodovodní systém tj. na vodojem Peleška u Senohrab, který je zásoben z přiváděcího řadu Javorník – Benešov. Tento zdroj zajistí dostatečně kapacitní dodávky pitné vody pro obyvatele obce Hrusice pro aktuální i výhledovou potřebu.

Předmětem stavby „Vodovod Hrusice – připojení na VDJ Peleška“ je výstavba nového vodovodního přivaděče z vodojemu Peleška do vodojemu Hrusice o délce 4,8 km a dále zkapacitnění vodojemu Hrusice. 

Pro účely budoucí výstavby by bylo potřeba ze strany investora využít také pozemky v soukromém vlastnictví. V souladu s ust. § 184a stavebního zákona žádáme tedy vlastníky o poskytnutí souhlasu s umístěním a provedením stavebního záměru „Vodovod Hrusice – připojení na VDJ Peleška“.  Jejich souhlas na situaci potřebujeme pro veřejnoprávní projednání stavby u příslušného úřadu státní správy a pro vydání územního rozhodnutí o umístění této stavby. Prosíme tedy všechny vlastníky, již se liniová stavba bude dotýkat, o umožnění realizace předmětné stavby vyslovením svého souhlasu se stavbou na výkresu a formuláři souhlasu se stavbou, který bude všem dotčeným zaslán.  

Případné Vaše dotazy, nejasnosti, podmínky nebo i negativní připomínky k plánované stavbě s Vámi rádi osobně projednáme.

Prosíme, kontaktujte nás telefonicky, písemně nebo e-mailem, kontaktní osobou je Ing. Jana Zemanová – Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov, tel. 257 110 324 nebo 603 106 937, email: zemanova@vrv.cz.

Děkujeme za spolupráci.

Obec Hrusice & Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů