Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Občané > Důležité informace > Výzva k podání návrhů na změnu územního plánu obce Hrusice

Výzva k podání návrhů na změnu územního plánu obce HrusiceDatum konání:
13.6.2024
Datum ukončení:
31.8.2024

Obec Hrusice na základě usnesení zastupitelstva obce č. 6/21Z/2024 ze dne 11.06. 2024 přistupuje k přípravě nezbytných podkladů pro zahájení procesu pořízení Změny č. 1 územního plánu obce Hrusice.

V této souvislosti vyzývá občany obce Hrusice, jakož i fyzické a právnické osoby, které mají vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce Hrusice, k zaslání svých návrhů, podnětů a požadavků k prověření změnou územního plánu, a to ve lhůtě do 31. 08. 2024.

Jednotlivé návrhy je možno zaslat poštou, e-mailem, datovou zprávou nebo osobně podat ve stanovené lhůtě na adresu: Obecní úřad Hrusice, Ke Hřišti 142, 251 66 Hrusice, ou@obec-hrusice.cz, ID datové schránky: k5rakw7

Návrh na změnu územního plánu musí obsahovat následující náležitosti:

  • údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce (informace o parcele),
  • údaje o navrhované změně využití ploch na území obce včetně zákresu do snímku z katastrální mapy,
  • údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele,
  • důvody pro pořízení změny územního plánu,
  • návrh úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu.

Jednotlivé návrhy budou z hlediska obsahových náležitostí posouzeny pořizovatelem změny územního plánu z hlediska souladu se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje v platném znění, s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění následujících aktualizací č. 1 až č. 7 a z hlediska urbanistické koncepce. Na základě těchto kritérií budou doporučeny zastupitelstvu obce k zařazení do Změny č. 1 územního plánu obce Hrusice nebo zamítnutí.

 

Důležité upozornění!

  • na změnu územního plánu není právní nárok
  • navrhované změny mohou být podmíněny finanční úhradou nákladů na jejich pořízení od jejich navrhovatele
  • změna územního plánu je dlouhodobým procesem, kterou ovlivňují další orgány státní správy, námitky a připomínky občanů při veřejném projednání a další.

Formulář pro změnu ÚP