Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Rozvoj obce > Dendrologické posouzení stromů 2020

Dendrologické posouzení stromů 2020

Zadáním dendrologického průzkumu bylo zhodnotit veškeré stromy rostoucí na pozemcích v katastrálním území Hrusice v majetku Obce Hrusice. Byly hodnoceny stromy různého věku a kvality po celém rozsahu katastrálního území Hrusice. Nachází se zde poměrně velké množství starých vzrostlých stromů, některé z nich jsou velmi cenné a perspektivní, jsou zde vyhlášeny tři památné stromy.

Většina stromů v katastru obce Hrusice se nachází v dospělém a starším věku, několik mladých výsadeb zde proběhlo v minulých letech. Vzhledem k věkovému složení stromového patra by bylo vhodné provádění mladých výsadeb zintenzivnit, zároveň by měla probíhat odpovídající následná péče o mladé výsadby a to z důvodu, aby byl zajištěn jejich odpovídající růst a vývoj. U mnoha starých exemplářů se dá předpokládat jejich postupné chátrání a úhyn, bylo by tedy vhodné již v dnešních dnech zajistit odpovídající náhradu.

Hodnocení stromů probíhalo v rámci katastru obce Hrusice, stromy byly otagovány čísly, dle těchto čísel byly následně zapsány do tabulky dendrologického průzkumu a zakresleny do mapového podkladu. Pod čísly jsou zároveň dřeviny uvedeny i v Rámcovém rozpočtu opatření a Výkazu výměr, dle kterého je možné provést výběr realizační firmy pro provedení navrhovaných prací. V rámcovém rozpočtu ani Výkazu výměr nejsou uvedeny nové výsadby, nové výsadby jsou pouze rámcovým návrhem, který by měl být dále rozpracován na základě konzultací s investorem, dostupných materiálů týkajících se inženýrských sítí atd.

Podrobný návrh nových výsadeb není součástí dendrologického průzkumu.

Obsah dokumentace "Dendrologický průzkum v obci Hrusice