Obec Hrusice
Rodná obec Josefa Lady založena roku 1205
kostel
Drobečková navigace

Úvod > Občané > Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

Komunální (směsný) odpad

První svoz v roce 2019 proběhne v úterý 8. ledna, následně každých 14 dní v úterý, sudé týdny. Termíny měsíčního svozu komunálního odpadu jsou: 

8.1.2019 5.2.2019 5.3.2019 2.4.2019 30.4.2019
28.5.2019 25.6.2019 23.7.2019 20.8.2019 17.9.2019
15.10.2019 12.11.2019 10.12.2019 7.1.2020  

Známky na popelnice za rok 2018 jsou v platnosti do konce ledna 2019.

Známky pro rok 2019 lze uhradit v hotovosti na OÚ nebo převodem na bankovní účet obce č.: 23510329/0800, pro identifikaci platby prosím uveďte variabilní symbol ve formátu 372219XXXX (XXXX je číslo nemovitosti, v případě chaty napište nulu před číslo evidenční).

Příklad:

1) bydlím v domě s číslem popisným 741, variabilní symbol je: 372219741
2) bydlím v chatě s číslem evidenčním 750, variabilní symbol je: 3722190750

V případě bezhotovostní úhrady si lze známku na popelnici vyzvednout na OÚ po připsání částky na účet obce.

Cena za svoz v roce 2019 je následující:

KOMUNÁLNÍ ODPAD

Objem popelnice

Četnost svozu

Cena/rok

120 l

1 x 14 dní

1.400,- Kč

1 x měsíčně

1.000,- Kč

240 l

1 x 14 dní

1.900,- Kč

 

BIO ODPAD

Objem popelnice

Četnost svozu

Cena/svozové období

120 l

1 x 14 dní

750,- Kč

240 l

1 x 14 dní

1.100,- Kč

Separovaný (tříděný) odpad

Stanoviště na parkovišti u obecního úřadu č. 01 a stanoviště Hubačov č. 02

POZOR!
Prostor je monitorován, za odkládání jiného odpadu hrozí pokuta ve správním řízení až do výše 50 tis. Kč.

PLAST (1,2)

 • ŽLUTÝ KONTEJNER - svoz každé úterý a pátek

PAPÍR (1,2)

 • MODRÝ KONTEJNER - svoz každé pondělí a čtvrtek

SKLO (1,2)

 • ZELENÝ KONTEJNER 
8.1.2019 5.2.2019 5.3.2019 2.4.2019 30.4.2019
28.5.2019 25.6.2019 23.7.2019 20.8.2019 17.9.2019
15.10.2019 12.11.2019 10.12.2019 7.1.2020  

KOV (1,2)

 • ŠEDIVÝ KONTEJNER (1) - svoz 1x měsíc (v termínu skla)
 • ČERNÝ KONTEJNER (2) - svoz 1x měsíc (v termínu skla)

ANO.png
Do kontejnerů patří zejména kovové obaly od potravin a nápojů typicky jsou to prázdné plechovky a konzervy, kovové tuby a také další drobné kovové odpady, které neobsahují nebezpečné látky.
NE.png

Do šedých kontejnerů na kovy naopak nepatří plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby (hrozí u nich riziko vznícení), ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů. Tyto kovové odpady se třídí na sběrných dvorech samostatně. Na sběrné dvory by lidé měli odkládat i trubky, roury, plechy, hrnce, vany, kola a další objemnější předměty. I kovové elektrospotřebiče, které však patří na místa zpětného odběru a vždy jen kompletní. A pozor!!! Do kontejnerů na kovy v žádném případě nepatří ani odpady obsahující těžké nebo toxické kovy, jako jsou olovo či rtuť, ani kovové součásti vozidel, které je možné odkládat pouze na schválených vrakovištích.

POTRAVINÁŘSKÉ OLEJE (1,2)

 • ČERNÝ KONTEJNER - svoz 1x14 dnů

ELEKTRO ODPAD (1) (kontejner bude přistaven v 09/2019)

 • ČERVENÝ KONTEJNER - svoz při naplnění

OŠACENÍ (1)

 • BÍLÝ KONTEJNER - svoz při naplnění

BIO ODPAD (1)

 • OHRADA - svoz při naplnění (duben - listopad)
 • OTEVŘENO: pondělí, středa, pátek, sobota 9 - 19 hod.

ANO.png

Rostlinné zbytky, čajové pytlíky a kávový lógr, pečivo, lepenka (roličky od toaletního papíru či kuchyňských utěrek), papírové kapesníčky i pečicí papír, skořápky od vajec, peří, chlupy (vyčesané chlupy ze psa, kočky), piliny (podestýlka od křečka, morčete apod.), popel z dřevěného uhlí.

NE.png

Maso a živočišný odpad (kosti, masové odřezky, šlachy, uzeniny atd.), rostliny napadené chorobami, cigarety a nedopalky, exkrementy zvířat, která krmíme masem, odpad, který patří do jiných třídicích nádob

ŽELEZO (1)

 • OHRADA - (duben - listopad)
 • OTEVŘENO: pondělí, středa, pátek, sobota 9 - 19 hod.

VELKOOBJEMOVÝ A NEBEZPEČNÝ ODPAD (1)

 • 1x ZA 1/4 ROKU - Informace v aktualitách a skrze SMS zprávy

V ohradě můžete odkládat pouze BIO odpad do kontejneru a železo. Žádný další odpad odkládán být nesmí! Tomu, kdo by odkládal jiný odpad, hrozí ve správním řízení pokuta až 50 tis. Kč.