Obec Hrusice
Rodná obec Josefa Lady,
první písmenný záznam o obci z roku 1205
kostel
Drobečková navigace

Úvod > Občané > Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

Vyhláška o nakládání s odpady Vyhláška o poplatku za odpad

Známky na popelnice za rok 2020 jsou v platnosti do konce února 2021.

V rámci zefektivnění plateb za komunální odpad budete za svoz a likvidaci komunálního odpadu v roce 2021 platit až na základě zaslané výzvy k platbě, kterou bude obecní úřad rozesílat v průběhu jarních měsíců roku 2021.

Do konce února vás žádáme o provedení následujících skutečností:

 1. Na e-mail ou@obec-hrusice.cz (nebo osobně) nám sdělte velikost individuální nádoby a frekvenci svozu a to společně s číslem popisným/evidenčním nemovitosti, které se bude svoz týkat.
  1. Upozorňujeme, že v souladu s obecně závaznou vyhláškou obce Hrusice č. 2/2020 musí mít individuální nádobu každá nemovitost v jejímž okolí je prováděn individuální svoz nádob svozovou společností. V případě nejasností, kontaktuje obecní úřad.
 2. Následně si do konce února 2021 známku na OÚ vyzvedněte a vylepte na svoji nádobu. Od 9. března budou nádoby vyváženy jen se známkou na rok 2021.

K nemovitostem, u kterých nebudeme mít k dispozici e-mail, bude předpis zaslán většinovému vlastníkovi nemovitosti dle katastru nemovitostí na adresu jeho trvalého pobytu (datové schránky).

Pokud nám poskytnete e-mail, bude výzva k platbě zaslána na tento e-mail. Vlastníky nemovitostí, které v souladu s vyhláškou využívají společné nádoby žádáme o zaslání kontaktního e-mailu včetně čísla popisného/evidenčního nemovitosti, které se předpis týká, na který následně zašleme výzvu k platbě. Vlastníkům datových schránek bude předpis samozřejmě zaslán do datové schránky. 

Obyvatelé v nemovitostech vlastněných SVJ se na OÚ nedostavují, předpis k úhradě je zaslán společenstvu.

Vlastníci nemovitostí, kteří v obci Hrusice vlastní ještě další nemovitost, kterou nepronajímají, sdělí tuto skutečnost správci poplatku, obecnímu úřadu Hrusice.
typy plateb.png

 

Cena za svoz tuhého komunálního odpadu v roce 2021 jsou následující:

Cenik_svoz.jpg

Svoz odpadu z domácností, komunální odpad, plast a papír probíhá vždy v sudém týdnu. Měsíční svozy jsou v tabulce vyznačeny červeně.

Prehled_odapdu_svozy.jpg

Separovaný (tříděný) odpad

Stanoviště na parkovišti u obecního úřadu č. 01, stanoviště Hubačov č. 02, stanoviště Na Hrádkách č. 03 a stanoviště Na Dolech č. 04

POZOR!
Prostor je monitorován, za odkládání jiného odpadu hrozí pokuta ve správním řízení až do výše 50 tis. Kč.

PLAST (1, 2, 3, 4)

 • ŽLUTÝ KONTEJNER - svoz každé úterý

PAPÍR (1, 2, 3, 4)

 • MODRÝ KONTEJNER - svoz každé pondělí

SKLO (1, 2, 3, 4)

 • ZELENÝ KONTEJNER  - svoz v pondělí 2x měsíc

KOV (1,2)

 • ŠEDIVÝ KONTEJNER (1, 3, 4) - svoz 2x měsíc (v termínu skla)
 • ČERNÝ KONTEJNER (2) - svoz 2x měsíc (v termínu skla)

ANO.png
Do kontejnerů patří zejména kovové obaly od potravin a nápojů typicky jsou to prázdné plechovky a konzervy, kovové tuby a také další drobné kovové odpady, které neobsahují nebezpečné látky.
NE.png

Do šedých kontejnerů na kovy naopak nepatří plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby (hrozí u nich riziko vznícení), ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů. Tyto kovové odpady se třídí na sběrných dvorech samostatně. Na sběrné dvory by lidé měli odkládat i trubky, roury, plechy, hrnce, vany, kola a další objemnější předměty. I kovové elektrospotřebiče, které však patří na místa zpětného odběru a vždy jen kompletní. A pozor!!! Do kontejnerů na kovy v žádném případě nepatří ani odpady obsahující těžké nebo toxické kovy, jako jsou olovo či rtuť, ani kovové součásti vozidel, které je možné odkládat pouze na schválených vrakovištích.

POTRAVINÁŘSKÉ OLEJE (1, 2)

 • ČERNÝ KONTEJNER - svoz 1x14 dnů

ELEKTRO ODPAD (1)

 • ČERVENÝ KONTEJNER - svoz při naplnění

OŠACENÍ (1)

 • BÍLÝ KONTEJNER - svoz při naplnění

BIO ODPAD (1)

 • OHRADA - svoz při naplnění (duben - listopad)
 • OTEVŘENO: pondělí, středa, pátek, sobota 9 - 19 hod.

ANO.png

Rostlinné zbytky, čajové pytlíky a kávový lógr, pečivo, lepenka (roličky od toaletního papíru či kuchyňských utěrek), papírové kapesníčky i pečicí papír, skořápky od vajec, peří, chlupy (vyčesané chlupy ze psa, kočky), piliny (podestýlka od křečka, morčete apod.), popel z dřevěného uhlí.

NE.png

Maso a živočišný odpad (kosti, masové odřezky, šlachy, uzeniny atd.), rostliny napadené chorobami, cigarety a nedopalky, exkrementy zvířat, která krmíme masem, odpad, který patří do jiných třídicích nádob

ŽELEZO (1)

 • OHRADA - (duben - listopad)
 • OTEVŘENO: pondělí, středa, pátek, sobota 9 - 19 hod.

VELKOOBJEMOVÝ A NEBEZPEČNÝ ODPAD (1)

 • Každou třetí sobotu v měsíci (otevřeno 9-15 hod.)
 • Ukládání do Výkupny surovin, Hlavní 146 obec Senohraby (u vlakového nádraží Senohraby)
 • Odkládat odpad mohou občané s trvalým pobytem v obci Hrusice po předložení OP, vlastníci nemovitostí po předložení potvrzení o zaplacení odpadů.

V ohradě můžete odkládat pouze BIO odpad do kontejneru a železo. Žádný další odpad odkládán být nesmí! Tomu, kdo by odkládal jiný odpad, hrozí ve správním řízení pokuta až 50 tis. Kč.

registrace-rozhlas