Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Občané > Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

Vyhláška o nakládání s odpady Vyhláška o poplatku za odpad

Svoz separovaného a netříděného komunálního odpadu je operován svozovou společností FCC.

Uhradit poplatky za odpad můžete uhradit ZDE

Ceny za svoz tuhého netříděného komunálního odpadu v roce 2023

V rámci poplatku za komunální odpad (pro majitele individuálních nádob) je možné si obecní úřad požádat o přidělení individuálních sběrných nádob pro možnost odložení papíru, plastu a biologického odpadu a to prostřednictvím 240 l sběrných nádob. Sběrné nádoby s papírem, plastem a biologickým odpadem umísťují ve svozový den u jednotlivých nemovitostí anebo na místo přístupné posádce svozového vozu, vzhledem k umístění nemovitosti. Od roku 2022 se na nádoby s biologickým odpadem nevylepují známky.

Majitelé nemovitostí, kde není možné provádět individuální svoz (tedy pouze pokud nelze nemovitost obsloužit svozovou společností), mají 12 pytlů o objemu 120 l. Pytle s komunálním odpadem následně ukládají do sběrných černých kontejnerů na sběrných stanovištích a platí tedy roční poplatek ve výši 1 440 Kč.

cenikodpady 2022

Svoz odpadu z domácností, komunální odpad, plast a papír probíhá vždy v sudém týdnu. Měsíční svozy jsou v tabulce vyznačeny červeně.

Prehled_odapdu_svozy_2023.jpg

Velkoobjemový a nebezpečný odpad odkládejte do sběrného dvora v obci Senohraby (u vlakového nádraží) a to vždy třetí sobotu v měsíci od 8-15 hod. 

Separovaný (tříděný) odpad

Stanoviště na parkovišti u obecního úřadu č. 01, stanoviště Hubačov č. 02, stanoviště Na Hrádkách č. 03 a stanoviště Na Dolích č. 04

Ulice: Vlčí Halíř, Kocoura Mikeše, K Tlumoči, Pod Koženým vrchem, Dawoská, Pod Ježovem, Nad Brodem, U Tunelu, Krátká a Kolmá, jsou operovány obcí Hrusice. Odpad je ukládán do zvláštních pytlů označených OBEC HRUSICE. Takto označené pytle jsou ukládány na domluvené stanoviště vždy v neděli večer před termínem měsíčního svozu (v tabulce výše označeny červeně). Na stanoviště lze ukládat odpad pouze v pytlích k tomu určených.

POZOR!
Prostory sběrných stanovišť jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem. Za odkládání odpadu mimo sběrné nádoby či jiného odpadu je udílena pokuta. Při nezaplacení pokuty je případ předáván do správního řízení MěÚ Říčany, kde hrozí pokuta až do výše 50 tis. Kč.

Plast (1, 2, 3, 4)

 • Žlutý kontejner - svoz každé úterý

Papír (1, 2, 3, 4)

 • Modrý kontejner - svoz každé pondělí

Sklo (1, 2, 3, 4)

 • Zelený kontejner  - svoz v pondělí 2x měsíc

Kov (1,2)

 • Šedivý kontejner (1, 3, 4) - svoz 1x měsíc 
 • Černý kontejner (2) - svoz 1x měsíc

ANO
Do kontejnerů patří zejména kovové obaly od potravin a nápojů typicky jsou to prázdné plechovky a konzervy, kovové tuby a také další drobné kovové odpady, které neobsahují nebezpečné látky.
NE

Do šedých kontejnerů na kovy naopak nepatří plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby (hrozí u nich riziko vznícení), ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů. Tyto kovové odpady se třídí na sběrných dvorech samostatně. Na sběrné dvory by lidé měli odkládat i trubky, roury, plechy, hrnce, vany, kola a další objemnější předměty. I kovové elektrospotřebiče, které však patří na místa zpětného odběru a vždy jen kompletní. A pozor!!! Do kontejnerů na kovy v žádném případě nepatří ani odpady obsahující těžké nebo toxické kovy, jako jsou olovo či rtuť, ani kovové součásti vozidel, které je možné odkládat pouze na schválených vrakovištích.

Potravinářské oleje (1, 2)

 • Černý kontejner - svoz 1x14 dnů

Elektro odpad (1)

 • Červený kontejner - svoz při naplnění

Ošacení (1,2)

 • Bílý kontejner - svoz při naplnění

Bio odpad (1,2)

 • Ohrada - svoz při naplnění
 • Otevřeno: pondělí, středa, pátek, sobota 9 - 19 hod.

ANO

Rostlinné zbytky, čajové pytlíky a kávový lógr, pečivo, lepenka (roličky od toaletního papíru či kuchyňských utěrek), papírové kapesníčky i pečicí papír, skořápky od vajec, peří, chlupy (vyčesané chlupy ze psa, kočky), piliny (podestýlka od křečka, morčete apod.), popel z dřevěného uhlí.

NE

Maso a živočišný odpad (kosti, masové odřezky, šlachy, uzeniny atd.), rostliny napadené chorobami, cigarety a nedopalky, exkrementy zvířat, která krmíme masem, odpad, který patří do jiných třídicích nádob

Železo (1)

 • Ohrada - (duben - listopad)
 • Otevřeno: pondělí, středa, pátek, sobota 9 - 19 hod.

Velkobjemový a nebezpečný odpad  (1)

 • Každou třetí sobotu v měsíci (otevřeno 9-15 hod.)
 • Ukládání do Výkupny surovin, Hlavní 146 obec Senohraby (u vlakového nádraží Senohraby)
 • Odkládat odpad mohou občané s trvalým pobytem v obci Hrusice po předložení OP, vlastníci nemovitostí po předložení potvrzení o zaplacení odpadů.

V ohradě můžete odkládat pouze BIO odpad do kontejneru a železo. Žádný další odpad odkládán být nesmí! Tomu, kdo by odkládal jiný odpad, hrozí ve správním řízení pokuta až 50 tis. Kč.