Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Organizace a spolky > Hasiči Hrusice

Sbor dobrovolných hasičů Hrusice

"Bohu ke cti, obci k ochraně, bližnímu ku pomoci"

112_linka.pngPrapor.png

Hlášení pálení    

Hasičský sbor v Hrusicích byl založen 29.4.1897. Sbor založilo obecní zastupitelstvo se starostou Františkem Matysem, řídícím učitelem Smolákem a farářem Josefem Růžičkou. Dne 19.9.1897 se sbor přihlásil k župní Jednotě hasičské v Říčanech. Při ustavující schůzi bylo zapsáno 13 členů činných a 21 členů přispívajících.

Starosta SDH:Zakladajici_clenove_1900.jpg

Strnad Miroslav, ml.
Pod Kouty 206, Hrusice, tel: 774 952 330

Jednatel SDH:

Petr Procházka
Mnichovická 277, Hrusice, tel: 603 554 181

Zástupce jednatele a strojník:

Jaroslav Vávra
Vinařská 266, Hrusice, tel: 739 642 656

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hrusice

Sídlo: Ke Hřišti 142, 251 66 Hrusice

IČO: 66000432


Jednotka sboru dobrovolných hasičů Hrusice

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Hrusice je zřízena v souladu s ust. § 29 odst.1 písm. a) nebo písm. m) nebo § 69 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Zřizovatelem jednotky je obec Hrusice. Velitele jednotky jmenuje zástupce zřizovatele (starosta obce) po vyjádření HZS Středočeského kraje.

Velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů (JPO V, ev. č. 219124):

Jan Šalda
Pod Rybníčkem 80, tel: 777 275 775

Členové jednotky:

DA_Avia.jpgCAS.JPEG

 

Šalda Jan Velitel jednotky
Janovský Václav Mgr. Velitel družstva
Procházka Jaromír Velitel družstva
Strnad Miroslav ml. Velitel družstva
Čihák David Strojník
Janovský Patrik Strojník
Procházka Pavel Strojník
Procházka Petr Strojník
Sklenář Petr Mgr. Strojník
Svoboda Josef Strojník
Vávra Jaroslav, ml. Strojník
Hejk Martin Hasič
Kohout Adam Hasič
Popule Petr Hasič
Procházka Jiří Hasič
Slabihoud Karel Hasič
Strnad František Hasič
Strnad Miroslav, st. Hasič
Vávra Jaroslav, st. Hasič

Slyšíte houkat sirénu a nevíte, jak správně zareagovat?

Převzato z portálu varujemevas.cz

Všeobecná výstraha - Jediný varovný signál

Tímto signálem je 140 sekund trvající KOLÍSAVÝ tón sirény

Podrobnosti

140 sekund

Zkouška sirén - Každou první středu v měsíci

Tato zkouška probíhá STÁLÝM tónem po dobu 140 sekund. Trvá tedy stejně dlouho jako všeobecná výstraha, ale nekolísá.

Podrobnosti

 
140 sekund

Požární poplach - Slouží ke svolání hasičů

Signál, který není určen pro veřejnost. Je jím požární poplach – 60 sekund trvající tón sirény s jedním přerušením

Podrobnosti

 
60 sekund