Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Rozvoj obce > Strategie sportu pro roky 2019-2029

Strategie sportu pro roky 2019-2029

Tento dokument je první svého druhu v historii obce a je zpracován jako otevřený dokument, který byl veřejně projednán s občany obce na veřejném slyšení dne 27. ledna 2020 a následně odsouhlasen zastupitelstvem obce dne 11.2.2020, č. usnesení 20/02/03. Je v souladu s vládním materiálem Sport 2025 a se strategickým dokumentem Rozvoj sportu Středočeského kraje.

Plán rozvoje sportu v obci Hrusice je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2) z. č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů z. č. 230/2016 Sb. Koncepce podpory sportu je otevřeným dokumentem, který se může měnit či doplňovat v závislosti na prioritách a potřebách obce. Cílem plánu rozvoje sportu je obecně podpořit sport ve všech jeho rovinách a stanovit způsob financování podpory sportu v obci Hrusice.

Strategie sportu dokument ke stažení (PDF).