Vyhlášení vítěze veřejné zakázky malého rozsahu – poskytování právní službyVyvěšeno: 2. 1. 2019
Sejmuto: 17. 1. 2019

Obec Hrusice dne 9.11.2018 vyzvala k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Poskytování právní služby pro samostatnou a pro přenesenou působnost obce Hrusice“ zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Výzva byla řádně vyvěšena na úřední desce a elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup od 9.11.2018 do 27.11.2018. Zároveň byly osloveny advokátní kanceláře samostatnou výzvou k podání výše zmíněné nabídky.

Do stanoveného termínu 27.11.2018 zaslali nabídku:

  1. Hraba & Consortes v.o.s., IČ 267 57 648, doručeno do dat. schránky dne 19.11.2018
  2. Dostál & Sorokáč, IČ 714 45 790, doručeno Česká pošta EMS dne 23.11.2018
  3. Michal Paule, IČ 662 04 712, doručeno Česká pošta EMS dne 26.11.2018

Všichni výše zmínění splnili podmínky poptávky.

Nabídky byly otevřeny dne 29.11.2018 za přítomnosti starosty obce, místostarostky obce a paní Martiny Procházkové, zastupitelky. Takto složená komise posoudila nabídky, zvláště pak rozsah poskytovaných služeb, úplatu za rozsah poskytovaných služeb a usnesla se, že vítězem veřejné zakázky se stala Advokátní kancelář Hraba & Consortes v.o.s., IČ 267 57 648.

S výše zmíněnou advokátní kanceláří byla následně uzavřena smlouva o poskytování právní služby, která je řádně vyvěšena v registru smluv.

Náhled do nabídek je možný v úředních hodinách na obecním úřadě Hrusice.

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 2. 1. 2019 7:09

24. 3. Gabriel

Zítra: Marián

obr_5.jpg

obr_2.jpg

obr_1.jpg

Návštěvnost stránek

255992