Obec Hrusice
Rodná obec Josefa Lady založena roku 1205
kostel
Drobečková navigace

Úvod > Úřední deska > VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHYVyvěšeno: 9. 5. 2019
Sejmuto: 24. 5. 2019

Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech jako příslušný orgán státní správy ve věcech
provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích) a v souladu
s ust. § 171 a § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě
posouzení žádosti adresáta ze dne 23.4.2019 a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR Krajské ředitelství
Policie Středočeského kraje, DI Praha venkov - JIH ze dne 7.5.2019
vydává
podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a Vyhlášky
č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
opatření obecné povahy –
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
na silnici ul. Hrusická v k. ú. Hrusice, Mirošovice u Říčan z důvodu provádění stavebních prací – modernizace
D1 na úseku 02
Dopravní značení bude provedeno dle zpracování Dopravně inženýrského opatření firmou PRAGOPROJEKT a.s,
sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ 452 72 387 z 04/2019, zak. č. 19-144-9 schváleného Policií ČR DI
Praha venkov – JIH viz příloha.

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 9. 5. 2019 9:41