Obec Hrusice
Rodná obec Josefa Lady založena roku 1205
kostel
Drobečková navigace

Úvod > Úřední deska > VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek a námitek

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek a námitekVyvěšeno: 17. 7. 2019
Sejmuto: 1. 8. 2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích
a výzva k uplatnění připomínek a námitek
Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech jako příslušný orgán státní správy ve
věcech provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o silničním provozu“)
ve smyslu § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, po předchozím místním šetření, souhlasu
Policie ČR KŘPSK DI Praha venkov – JIH, na základě § 171 a násl. § 173 zákona č. 500/2004 Sb. správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), předkládá návrh opatření obecné povahy pro
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci.

Místo: komunikace II/508 a místní komunikace spojující komunikaci II/508 a obec Hrusice (pod dálnicí) v k. ú. Mirošovice u Říčan, Hrusice dle plánku
Dopravní značení bude provedeno dle Dopravně inženýrského opatření zpracovaného RNDr. Ivo Chytilem, Do Kopečka 26, 103 00 Praha 10, schváleného Policií ČR DI Praha venkov - JIH.
Důvod: snížení intenzity aut v dané lokalitě, ochrana místních obyvatel.

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 17. 7. 2019 14:17