Obec Hrusice
Rodná obec Josefa Lady založena roku 1205
kostel
Drobečková navigace

Úvod > Úřední deska > Uzavření komunikace III/3353 a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Uzavření komunikace III/3353 a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaciVyvěšeno: 20. 8. 2019
Sejmuto: 4. 9. 2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech jako příslušný orgán státní správy ve věcech
provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích) a v souladu
s ust. § 171 a § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě posouzení
žádosti adresáta ze dne 8.8.2019 a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR Krajské ředitelství
Středočeského kraje, DI Praha venkov - JIH ze dne 7.8.2019
vydává
podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5, § 78 zákona o provozu na pozemních komunikacích a Vyhlášky č.
294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
opatření obecné povahy –
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
na pozemní komunikaci III/3353 a komunikacích dotčených objízdnou trasou z důvodu uzavření části pozemní
komunikace III/3353 při opravě mostu ev. č. 3353 - 2

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 20. 08. 2019 9:39