Obec Hrusice
Rodná obec Josefa Lady založena roku 1205
kostel
Drobečková navigace

Úvod > Úřední deska > Úprava dopravního značení na silnici II/508 - Opatření obecné povahy

Úprava dopravního značení na silnici II/508 - Opatření obecné povahyVyvěšeno: 20. 8. 2019
Sejmuto: 4. 9. 2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech jako příslušný orgán státní správy ve
věcech provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o provozu na pozemních
komunikacích) a v souladu s ust. § 171 a § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, na základě posouzení žádosti a po předchozím místním šetření s dotčeným
orgánem Policie ČR Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, DI Praha venkov - JIH
vydává
podle ust. § 77 odst. 1 písm. c), odst. 5 a § 78 zákona o provozu na pozemních komunikacích a Vyhlášky
č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů
opatření obecné povahy –
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
Místo: na silnici II/508 v úseku Mirošovice most přes D1 – odbočka Hubačov v k. ú. Mirošovice u Říčan
a Hrusice dle plánku
Dopravní značení bude provedeno dle zpracování Dopravně inženýrského opatření schváleného Policií
ČR DI Praha venkov - JIH.
Důvod: zajištění bezpečnosti, zklidnění dopravy v dané lokalitě

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 20. 08. 2019 10:59