Obec Hrusice
Rodná obec Josefa Lady založena roku 1205
kostel
Drobečková navigace

Úvod > Úřední deska > Územní plán Hrusice - Zahájení 2. opakovaného veřejného projednání návrhu Územního plánu Hrusice

Územní plán Hrusice - Zahájení 2. opakovaného veřejného projednání návrhu Územního plánu HrusiceVyvěšeno: 18. 3. 2020
Sejmuto: 28. 4. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení
Městský úřad v Říčanech, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, jako pořizovatel příslušný
podle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznamuje ve smyslu ust. §§ 52 a 53 stavebního zákona a ust. § 172
zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
zahájení 2. opakovaného veřejného projednání návrhu Územního plánu Hrusice
Projektantem územně plánovací dokumentace je Ing. arch. Jaroslav Sixta – C.H.S. Praha s.r.o., Osadní 12, 170 00 Praha 7.

2. opakované veřejné projednání s výkladem projektanta se uskuteční
dne 20. dubna 2020 (pondělí) v 16:00 hodin
v zasedací místnosti (1. poschodí, dveře č. 120) Městského úřadu v Říčanech,
Komenského nám. 1619/2, 251 01 Říčany

Návrh ÚP Hrusic je vystaven k veřejnému nahlédnutí:

Návrh územního plánu

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 6. 04. 2020 17:22
registrace-rozhlas