Obec Hrusice
Rodná obec Josefa Lady založena roku 1205
kostel
Drobečková navigace

Úvod > Úřední deska > Opatření obecné povahy - DOČASNÉ OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY Z VODOVODU

Opatření obecné povahy - DOČASNÉ OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY Z VODOVODUVyvěšeno: 17. 6. 2020
Sejmuto: 31. 8. 2020

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
PRO DOČASNÉ OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY Z VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU
(VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU)

VÝROKOVÁ ČÁST
Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 25 písm. b) a § 27 odst. 1 a odst. 2 písm. b) zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění platných předpisů (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 30 zákona o vodovodech a kanalizacích a § 11 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve veřejném zájmu
s platností od 1.6.2020 do 31.8.2020
v souladu s ustanovením § 15 odst. 4 zákona 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o vodovodech a kanalizacích") a v souladu s § 25 odst. 3, § 172 a § 173 správního řádu
omezuje
užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Hrusice (katastrální území Hrusice),
spočívající v zákazu zalévání zahrádek, mytí aut, napouštění bazénů a ostatních činností souvisejících s odběrem pitné vody z veřejného vodovodu nesloužících k pitným a hygienickým účelům.
Vodu z veřejného vodovodu je možné užívat pouze pro osobní potřebu k pitným a hygienickým účelům.

POUČENÍ

Podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze podle ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu posoudit v přezkumném řízení. V případě nedodržení tohoto opatření se fyzické osoby dopouští přestupku podle § 32 odst. 5 písm. d) zákona o vodovodech a kanalizacích s výší pokuty do 50 000 Kč. V případě právnických osob se jedná o správní delikt dle § 33 odst. 7 písm. d) zákona o vodovodech a kanalizacích s výší pokuty do 50 000 Kč.

V případě, že pominou důvody mimořádného opatření, bude zákaz veřejnou vyhláškou zrušen.

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 17. 06. 2020 7:48
registrace-rozhlas