Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obec Hrusice > Veřejné zakázky

Smlouva o stálé právní službě

Obor Právní, finanční, překladatelské, pojišťovnické, poradenské a jiné služby
Cena 280 800,00 Kč
Rozsah zakázka malého rozsahu
Předmět zakázka na služby
Evidenční číslo ZMR01
Uzávěrka 8. 02. 2019 12:00
Termín realizace 10. 12. 2018 - 30. 11. 2021
Popis Předmětem smlouvy je závazek advokátní kanceláře poskytovat klientovi podle jeho potřeb právní služby pro samostatnou a přenesenou působnost obce, spočívající zejména v:  zastupování obce v soudních sporech, správním řízení a v mimosoudních jednáních, sepisování pojmenovaných a nepojmenovaných smluv, dohod, listin a mimosoudních podání ke konkrétním případům a v poskytování jejich vzorů,  poskytování právních rad a rozborů právního stavu ve věcech týkajících se činnosti obce, posuzování obecně závazných předpisů a jiných právních aktů vydávaných obcí a obecním úřadem a právních aktů, jejichž adresátem je obec a obecní úřad,  poskytování právního poradenství formou osobních konzultací v sídle zadavatele nebo formou elektronické komunikace (telefon, e-mail),  součástí obsahu právní služby je také oblast pracovně právních vztahů, a závazek klienta zaplatit advokátní kanceláři za to dále dohodnutou odměnu a náhradu nákladů.
Zpět do archivu