Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obec Hrusice > Veřejné zakázky

Protipovodňová opatření obce Hrusice

Obor Radiokomunikace, internet
Cena 1 252 820,00 Kč
Rozsah zakázka malého rozsahu
Předmět zakázka na služby
Evidenční číslo
Uzávěrka 20. 08. 2020 9:00
Termín realizace 1. 10. 2020 - 31. 3. 2021
Popis Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování. Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany. Jednotlivé složky dodávky a požadavky na její fungování jsou popsány v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Součástí zadávací dokumentace je rovněž podrobný položkový rozpočet a obchodní podmínky. Dodavatel při realizaci předmětu veřejné zakázky musí postupovat v souladu se zákonnými normami upravující danou problematiku. Dodávkou se rozumí úplné a bezvadné provedení všech montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení, nezbytných pro řádné dokončení předmětu veřejné zakázky, včetně zkušebního provozu a proškolení pracovníků zadavatele s obsluhou a údržbou. Tato zakázka bude spolufinancována z EU z Fondu soudržnosti a národních veřejných zdrojů.
Přílohy
Zpět do archivu