Obec Hrusice
Rodná obec Josefa Lady,
první písmenný záznam o obci z roku 1205
kostel
Drobečková navigace

Úvod > Výměna OP

Výměna OP

Zastupitelstvo obce Hrusice na svém zasedání dne 24.8.2021 odsouhlasilo zavedení uliční sítě v obci Hrusice. Z tohoto důvodu je nutné, aby si občané do března 2022 požádali o výměnu svých občanských průkazů. Výměnu občanských průkazů provádí odbor správních agend Městského úřadu Říčany nebo kterýkoliv jiný obecní úřad obce s rozšířenou působností (v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22) a to bez ohledu na místo trvalého pobytu. Výměna OP z důvodu zavedení uliční sítě je prováděna bez správních poplatků.

Než si půjdete vyřídit nový občanský průkaz, překontrolujte, prosím, zdali je vaše místo trvalého pobytu správně zařazeno do uliční sítě. Ověřit adresu můžete buď na odkaze přímo do aplikace ČUZK nebo níže v tabulce. Pokud přijdete na nesrovnalost, kontaktujte neprodleně obecní úřad Hrusice.

Pokud by někdo z občanů v rámci výměny OP měnil zároveň i adresu trvalého pobytu (přestěhování do jiné nemovitosti v rámci obce Hrusice), musí nejprve navštívit OÚ Hrusice. Pokud se doplňuje pouze ulice, navštíví občané rovnou MěÚ Říčany nebo kterýkoliv jiný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Ověření adresy

S ohledem na elektronizaci a biometrii občanských průkazů není možné zřídit v naší obci detašované pracoviště. Imobilní občané mohou požádat MěÚ Říčany o mobilní tým, který následně dorazí k občanům a občanský průkaz jim zřídí.

O vydání občanského průkazu můžete zároveň požádat i kteréhokoliv jiný obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22 a to bez ohledu na místo trvalého pobytu.

Objednávkový systém MěU Říčany - standardní hodiny

Všechny orgány veřejné moci automaticky převezmou údaj o změně adresy, není tak nutné jim změnu hlásit (netýká se soukromých subjektů).

Právní úprava:

Občanům, kterým se tímto úkonem změnila adresa trvalého pobytu, bude třeba provést výměnu občanských průkazů (OP) z moci úřední, neboť údaje
o adrese trvalého pobytu jsou po přejmenování ulice neplatné (jiný název ulice). Obec vyzve občany k výměně OP. Každý občan je povinen si vyměnit OP, který obsahuje neplatné (respektive nesprávné) údaje (celý OP je pak neplatný). Výměna je prováděna bezplatně [bez správního poplatku – viz § 8 odst. 2 písm. b) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích].
K výše uvedené situaci se vztahuje zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, který ukládá povinnost (pokud došlo ke změně údajů v Informačním systému evidence obyvatel – změna názvu ulice) ohlašovně přistoupit k výměně OP. Dále pak zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, upravuje skončení
platnosti občanského průkazu, který obsahuje nesprávné údaje (§ 11 odst. 2 písm. b)). O ukončení platnosti "starých" občanských průkazů rozhodne ve správním řízení obec z rozšířenou působností (MěÚ Říčany) nejdříve po 1. dubnu 2022. 

Sdělení Ministerstva vnitra

Uliční síť v PDF

Uliční síť na mapovém podkladu

Typ čísla domovního Číslo domovní Název ulice
budova s číslem popisným 1 Náves
budova s číslem evidenčním 1 Krátká
budova s číslem popisným 2 Náves
budova s číslem evidenčním 2 Krátká
budova s číslem popisným 3 Náves
budova s číslem evidenčním 3 Pod Úvozy
budova s číslem popisným 4 Náves
budova s číslem evidenčním 4 Pod Ježovem
budova s číslem popisným 5 Náves
budova s číslem evidenčním 5 Pod Úvozy
budova s číslem popisným 6 Náves
budova s číslem popisným 7 Náves
budova s číslem evidenčním 7 Pod Úvozy
budova s číslem popisným 8 Náves
budova s číslem evidenčním 8 Pod Ježovem
budova s číslem popisným 9 Náves
budova s číslem evidenčním 9 Pod Ježovem
budova s číslem popisným 10 Turkovická
budova s číslem evidenčním 10 Pod Ježovem
budova s číslem popisným 11 Urbanova
budova s číslem evidenčním 11 Pod Ježovem
budova s číslem popisným 12 Urbanova
budova s číslem evidenčním 12 Pod Kouty
budova s číslem popisným 13 Urbanova
budova s číslem evidenčním 13 Nad Hrází
budova s číslem popisným 14 Urbanova
budova s číslem evidenčním 14 K Penzionu
budova s číslem popisným 15 Náves
budova s číslem evidenčním 15 K Penzionu
budova s číslem popisným 16 Náves
budova s číslem evidenčním 16 K Penzionu
budova s číslem popisným 17 Náves
budova s číslem evidenčním 17 K Penzionu
budova s číslem popisným 18 Náves
budova s číslem evidenčním 18 K Penzionu
budova s číslem popisným 19 Náves
budova s číslem evidenčním 19 Hubačovská
budova s číslem popisným 20 Náves
budova s číslem evidenčním 20 Ke Studánce
budova s číslem popisným 21 Náves
budova s číslem evidenčním 21 V Šolinách
budova s číslem popisným 22 Náves
budova s číslem evidenčním 22 V Šolinách
budova s číslem popisným 23 Náves
budova s číslem evidenčním 23 V Šolinách
budova s číslem popisným 24 Na Kocourkově
budova s číslem evidenčním 24 U Seníku
budova s číslem popisným 25 Náves
budova s číslem evidenčním 25 U Seníku
budova s číslem popisným 26 Za Kovárnou
budova s číslem evidenčním 26 U Seníku
budova s číslem popisným 27 K Penzionu
budova s číslem evidenčním 27 U Seníku
budova s číslem popisným 28 Pod Kouty
budova s číslem evidenčním 28 Strmá
budova s číslem popisným 29 Pod Kouty
budova s číslem evidenčním 29 U Seníku
budova s číslem popisným 30 Pod Kouty
budova s číslem evidenčním 30 Strmá
budova s číslem popisným 31 Josefa Lady
budova s číslem evidenčním 31 Strmá
budova s číslem popisným 32 Náves
budova s číslem evidenčním 32 Strmá
budova s číslem popisným 33 Náves
budova s číslem evidenčním 33 U Seníku
budova s číslem popisným 34 Náves
budova s číslem evidenčním 34 Rudý Les
budova s číslem popisným 35 Josefa Lady
budova s číslem evidenčním 35 Rudý Les
budova s číslem popisným 36 Za Valencií
budova s číslem popisným 37 U Potoka
budova s číslem evidenčním 37 Rudý Les
budova s číslem popisným 38 Náves
budova s číslem evidenčním 38 Strmá
budova s číslem popisným 39 Na Hradčanech
budova s číslem evidenčním 39 Strmá
budova s číslem popisným 40 Náves
budova s číslem evidenčním 40 Rudý Les
budova s číslem popisným 41 Náves
budova s číslem evidenčním 41 Rudý Les
budova s číslem popisným 42 U Potoka
budova s číslem evidenčním 42 Rudý Les
budova s číslem popisným 43 Pod Kouty
budova s číslem evidenčním 43 Rudý Les
budova s číslem popisným 44 U Potoka
budova s číslem evidenčním 44 Rudý Les
budova s číslem popisným 45 Na Hradčanech
budova s číslem evidenčním 45 Rudý Les
budova s číslem popisným 46 Náves
budova s číslem evidenčním 46 Rudý Les
budova s číslem popisným 47 Josefa Lady
budova s číslem evidenčním 47 Rudý Les
budova s číslem popisným 48 U Potoka
budova s číslem evidenčním 48 Rudý Les
budova s číslem evidenčním 49 Rudý Les
budova s číslem popisným 50 Náves
budova s číslem evidenčním 50 Pod Koženým vrchem
budova s číslem popisným 51 U Potoka
budova s číslem evidenčním 51 Rudý Les
budova s číslem popisným 52 Za Kovárnou
budova s číslem evidenčním 52 Hubačovská
budova s číslem popisným 53 Urbanova
budova s číslem evidenčním 53 K Penzionu
budova s číslem popisným 54 Na Hradčanech
budova s číslem evidenčním 54 Hubačovská
budova s číslem popisným 55 Na Hradčanech
budova s číslem evidenčním 55 Josefa Lady
budova s číslem popisným 56 Za Kovárnou
budova s číslem evidenčním 56 K Penzionu
budova s číslem popisným 57 U Potoka
budova s číslem popisným 58 Urbanova
budova s číslem evidenčním 58 Hubačovská
budova s číslem popisným 59 U Potoka
budova s číslem evidenčním 59 Na Šmejkalce
budova s číslem popisným 60 U Potoka
budova s číslem evidenčním 60 Vlčí Halíř
budova s číslem popisným 61 Na Kocourkově
budova s číslem evidenčním 61 Na Dolích
budova s číslem popisným 62 Na Hradčanech
budova s číslem evidenčním 62  
budova s číslem popisným 63 Na Hradčanech
budova s číslem popisným 64 Josefa Lady
budova s číslem evidenčním 64 Na Šmejkalce
budova s číslem popisným 65 Náves
budova s číslem evidenčním 65 Na Dolích
budova s číslem popisným 66 Na Hradčanech
budova s číslem evidenčním 66 Ke Studánce
budova s číslem popisným 67 Ondřejovská
budova s číslem evidenčním 67 Na Šmejkalce
budova s číslem evidenčním 68 K Březině
budova s číslem popisným 69 Josefa Lady
budova s číslem evidenčním 69 Ke Studánce
budova s číslem popisným 70 Ondřejovská
budova s číslem evidenčním 70 U Potoka
budova s číslem evidenčním 71 Rudý Les
budova s číslem popisným 72 Josefa Lady
budova s číslem evidenčním 72 Rudý Les
budova s číslem popisným 73 Ke Klášteru
budova s číslem evidenčním 73 Rudý Les
budova s číslem popisným 74 K Penzionu
budova s číslem evidenčním 74 Hubačovská
budova s číslem popisným 75 V Šolinách
budova s číslem evidenčním 75 Strmá
budova s číslem popisným 76 Ke Schodům
budova s číslem evidenčním 76 Na Šmejkalce
budova s číslem popisným 77 Hlavní
budova s číslem evidenčním 77 Na Šmejkalce
budova s číslem popisným 78 Josefa Lady
budova s číslem popisným 79 Josefa Lady
budova s číslem evidenčním 79 Na Hradech
budova s číslem popisným 80 Pod Rybníčkem
budova s číslem evidenčním 80 Krátká
budova s číslem popisným 81 Josefa Lady
budova s číslem evidenčním 81 Pod Ježovem
budova s číslem popisným 82 U Potoka
budova s číslem evidenčním 82 Slepá
budova s číslem popisným 83 U Potoka
budova s číslem evidenčním 83 Na Hradech
budova s číslem popisným 84 U Potoka
budova s číslem evidenčním 84 Nad Hrází
budova s číslem popisným 85 Josefa Lady
budova s číslem evidenčním 85 K Vodojemu
budova s číslem popisným 86 Josefa Lady
budova s číslem evidenčním 86 K Vodojemu
budova s číslem popisným 87 Josefa Lady
budova s číslem evidenčním 87 K Penzionu
budova s číslem popisným 88 Na Hradčanech
budova s číslem evidenčním 88 Na Šmejkalce
budova s číslem popisným 89 K Hájovně
budova s číslem evidenčním 89 Kocoura Mikeše
budova s číslem popisným 90 Luční
budova s číslem evidenčním 90 K Tlumoči
budova s číslem popisným 91 Luční
budova s číslem evidenčním 91 U Seníku
budova s číslem popisným 92 Luční
budova s číslem evidenčním 92 Na Šmejkalce
budova s číslem popisným 93  
budova s číslem evidenčním 93 Na Šmejkalce
budova s číslem popisným 94 V Zátiší
budova s číslem evidenčním 94 Nad Hrází
budova s číslem popisným 95 Josefa Lady
budova s číslem evidenčním 95 Nad Hrází
budova s číslem popisným 96 Na Hradech
budova s číslem evidenčním 96 V Šolinách
budova s číslem popisným 97 Náves
budova s číslem evidenčním 97 Hubačovská
budova s číslem popisným 98 U Potoka
budova s číslem evidenčním 98 Na Dolích
budova s číslem popisným 99 Luční
budova s číslem evidenčním 99 Nad Hrází
budova s číslem popisným 100 Ke Hřišti
budova s číslem evidenčním 100 K Vodojemu
budova s číslem popisným 101 Josefa Lady
budova s číslem evidenčním 101 Na Dolích
budova s číslem popisným 102 Josefa Lady
budova s číslem evidenčním 102 Nad Hrází
budova s číslem popisným 103 Josefa Lady
budova s číslem evidenčním 103 Na Dolích
budova s číslem popisným 104 Josefa Lady
budova s číslem evidenčním 104 Josefa Lady
budova s číslem popisným 105 Josefa Lady
budova s číslem evidenčním 105 U Seníku
budova s číslem popisným 106 Náves
budova s číslem evidenčním 106 U Seníku
budova s číslem popisným 107 Na Hradčanech
budova s číslem evidenčním 107 K Vodojemu
budova s číslem popisným 108 K Penzionu
budova s číslem evidenčním 108 Nad Hrází
budova s číslem popisným 109 U Potoka
budova s číslem evidenčním 109 K Hájovně
budova s číslem popisným 110 Josefa Lady
budova s číslem evidenčním 110 K Penzionu
budova s číslem popisným 111 Josefa Lady
budova s číslem evidenčním 111 Hubačovská
budova s číslem popisným 112 Slepá
budova s číslem evidenčním 112 Kocoura Mikeše
budova s číslem popisným 113 U Potoka
budova s číslem evidenčním 113 Na Dolích
budova s číslem popisným 114 Na Kocourkově
budova s číslem evidenčním 114 Na Dolích
budova s číslem popisným 115 Josefa Lady
budova s číslem evidenčním 115 U Seníku
budova s číslem popisným 116 Na Kocourkově
budova s číslem evidenčním 116 Nad Hrází
budova s číslem popisným 117 Na Kocourkově
budova s číslem popisným 118 Slepá
budova s číslem evidenčním 118 Rudý Les
budova s číslem popisným 119 Slepá
budova s číslem evidenčním 119 Na Dolích
budova s číslem popisným 120 Slepá
budova s číslem evidenčním 120 Hubačovská
budova s číslem popisným 121 Ke Schodům
budova s číslem evidenčním 121 Na Práchovně
budova s číslem popisným 122 Luční
budova s číslem evidenčním 122 Nad Hrází
budova s číslem popisným 123 Josefa Lady
budova s číslem evidenčním 123 K Vodojemu
budova s číslem popisným 124 Josefa Lady
budova s číslem evidenčním 124 U Splavu
budova s číslem popisným 125 Kocoura Mikeše
budova s číslem evidenčním 125 U Mnichovky
budova s číslem popisným 126 Náves
budova s číslem evidenčním 126  
budova s číslem popisným 127 Josefa Lady
budova s číslem evidenčním 127 Na Šmejkalce
budova s číslem popisným 128 Hlavačovská
budova s číslem evidenčním 128 Rudý Les
budova s číslem popisným 129 Kocoura Mikeše
budova s číslem evidenčním 129 Nad Hřbitovem
budova s číslem popisným 130 Ke Klášteru
budova s číslem evidenčním 130 Strmá
budova s číslem popisným 131 Kocoura Mikeše
budova s číslem evidenčním 131 U Seníku
budova s číslem popisným 132 Na Hrádkách
budova s číslem evidenčním 132 Nad Hřbitovem
budova s číslem popisným 133 Krátká
budova s číslem evidenčním 133 Pod Dálnicí
budova s číslem popisným 134 Nad Sokolovnou
budova s číslem evidenčním 134 Ke Studánce
budova s číslem popisným 135 K Vodojemu
budova s číslem evidenčním 135 Slepá
budova s číslem popisným 136 Na Práchovně
budova s číslem evidenčním 136 Nad Hřbitovem
budova s číslem popisným 137 Na Škrobech
budova s číslem evidenčním 137 K Penzionu
budova s číslem popisným 138 Na Hradech
budova s číslem evidenčním 138 Na Dolích
budova s číslem popisným 139 Na Práchovně
budova s číslem evidenčním 139 Hubačovská
budova s číslem popisným 140 Josefa Lady
budova s číslem evidenčním 140 Na Hradech
budova s číslem popisným 141 Nad Sokolovnou
budova s číslem evidenčním 141 Na Šmejkalce
budova s číslem popisným 142 Ke Hřišti
budova s číslem evidenčním 142 Kocoura Mikeše
budova s číslem popisným 143 Luční
budova s číslem evidenčním 143 Hubačovská
budova s číslem popisným 144 Nad Sokolovnou
budova s číslem evidenčním 144 Pod Dálnicí
budova s číslem popisným 145 Na Práchovně
budova s číslem evidenčním 145 Pod Dálnicí
budova s číslem popisným 146 Nad Hrází
budova s číslem evidenčním 146 K Vodojemu
budova s číslem popisným 147 Na Škrobech
budova s číslem evidenčním 147 Na Dolích
budova s číslem popisným 148 Na Hradčanech
budova s číslem evidenčním 148 Nad Brodem
budova s číslem popisným 149 Pod Úvozy
budova s číslem evidenčním 149 Na Trojáku
budova s číslem popisným 150 Za Kovárnou
budova s číslem evidenčním 150 Na Hradech
budova s číslem popisným 151 Za Valencií
budova s číslem evidenčním 151 K Tlumoči
budova s číslem popisným 152 Náves
budova s číslem evidenčním 152 U Mnichovky
budova s číslem popisným 153 Pod Kouty
budova s číslem evidenčním 153 Hubačovská
budova s číslem popisným 154 Hlavačovská
budova s číslem evidenčním 154 Rudý Les
budova s číslem popisným 155 Ke Schodům
budova s číslem evidenčním 155 Nad Hrází
budova s číslem popisným 156 Náves
budova s číslem evidenčním 156 Pod Dálnicí
budova s číslem popisným 157 Ke Klášteru
budova s číslem evidenčním 157 Na Hrádkách
budova s číslem popisným 158 Josefa Lady
budova s číslem evidenčním 158 Kocoura Mikeše
budova s číslem popisným 159 Josefa Lady
budova s číslem evidenčním 159 Pod Koženým vrchem
budova s číslem popisným 160 Pod Kouty
budova s číslem evidenčním 160 Pod Úvozy
budova s číslem popisným 161 Pod Kouty
budova s číslem evidenčním 161 U Splavu
budova s číslem popisným 162 Za Kovárnou
budova s číslem evidenčním 162 Hubačovská
budova s číslem popisným 163 Josefa Lady
budova s číslem evidenčním 163 K Penzionu
budova s číslem popisným 164 U Truhlárny
budova s číslem evidenčním 164 Na Šmejkalce
budova s číslem popisným 165 U Truhlárny
budova s číslem evidenčním 165 V Šolinách
budova s číslem popisným 166 Na Práchovně
budova s číslem evidenčním 166 U Tunelu
budova s číslem popisným 167 K Odpočívadlu
budova s číslem evidenčním 167 Pod Koženým vrchem
budova s číslem evidenčním 168 Na Šmejkalce
budova s číslem popisným 168 Na Výsluní
budova s číslem evidenčním 169 Hubačovská
budova s číslem popisným 169 Na Výsluní
budova s číslem popisným 170 U Potoka
budova s číslem evidenčním 170 Habrová
budova s číslem evidenčním 171 Pod Dálnicí
budova s číslem popisným 172 Zahradní
budova s číslem evidenčním 172 Slepá
budova s číslem evidenčním 173 Mnichovická
budova s číslem popisným 173 Ke Hřišti
budova s číslem evidenčním 174 Josefa Lady
budova s číslem popisným 174 Mnichovická
budova s číslem evidenčním 175 Lesní
budova s číslem popisným 175 Na Výsluní
budova s číslem evidenčním 176 K Penzionu
budova s číslem popisným 176 Na Výsluní
budova s číslem evidenčním 177 K Vodojemu
budova s číslem popisným 177 Na Výsluní
budova s číslem evidenčním 178 Kocoura Mikeše
budova s číslem popisným 178 Josefa Lady
budova s číslem evidenčním 179 Pod Dálnicí
budova s číslem popisným 179 Pod Kouty
budova s číslem evidenčním 180 Pod Dálnicí
budova s číslem popisným 180 Josefa Lady
budova s číslem evidenčním 181 V Šolinách
budova s číslem popisným 181 Josefa Lady
budova s číslem evidenčním 182 U Seníku
budova s číslem popisným 182 Josefa Lady
budova s číslem evidenčním 183 Hubačovská
budova s číslem popisným 183 K Odpočívadlu
budova s číslem evidenčním 184 Hubačovská
budova s číslem popisným 184 U Potoka
budova s číslem evidenčním 185 Hubačovská
budova s číslem popisným 185 K Březině
budova s číslem evidenčním 186 Pod Dálnicí
budova s číslem popisným 186 Na Výsluní
budova s číslem evidenčním 187 Pod Dálnicí
budova s číslem popisným 187 Na Vršku
budova s číslem evidenčním 188 Na Hradech
budova s číslem popisným 188 U Potoka
budova s číslem evidenčním 189 Lesní
budova s číslem popisným 189 Na Výsluní
budova s číslem evidenčním 190 Lesní
budova s číslem popisným 190 Josefa Lady
budova s číslem evidenčním 191 Lesní
budova s číslem popisným 191 U Potoka
budova s číslem evidenčním 192 Lesní
budova s číslem popisným 192 U Potoka
budova s číslem evidenčním 193 V Šolinách
budova s číslem popisným 193 Na Vršku
budova s číslem evidenčním 194 Hubačovská
budova s číslem popisným 194 Na Vršku
budova s číslem evidenčním 195 K Penzionu
budova s číslem popisným 195 Na Vršku
budova s číslem evidenčním 196 K Penzionu
budova s číslem popisným 196 Hlavačovská
budova s číslem evidenčním 197 Mezi Ploty
budova s číslem popisným 197 Hlavačovská
budova s číslem evidenčním 198 Ke Studánce
budova s číslem popisným 198 Hlavačovská
budova s číslem evidenčním 199 Kocoura Mikeše
budova s číslem popisným 199 Na Práchovně
budova s číslem evidenčním 200 Vlčí Halíř
budova s číslem popisným 200 U Potoka
budova s číslem evidenčním 201 Na Dolích
budova s číslem popisným 201 U Památníku
budova s číslem evidenčním 202 Kocoura Mikeše
budova s číslem popisným 202 U Truhlárny
budova s číslem evidenčním 203 Na Dolích
budova s číslem popisným 203 U Truhlárny
budova s číslem evidenčním 204 Na Šmejkalce
budova s číslem popisným 204 U Truhlárny
budova s číslem evidenčním 205 K Tlumoči
budova s číslem popisným 205 Pod Kouty
budova s číslem evidenčním 206 Rudý Les
budova s číslem popisným 206 Pod Kouty
budova s číslem evidenčním 207 Pod Úvozy
budova s číslem popisným 207 Hlavačovská
budova s číslem evidenčním 208 Ke Studánce
budova s číslem popisným 208 Na Dolích
budova s číslem evidenčním 209 Vlčí Halíř
budova s číslem popisným 209 Na Vršku
budova s číslem evidenčním 210 Na Šmejkalce
budova s číslem popisným 210 Hlavačovská
budova s číslem evidenčním 211 Na Šmejkalce
budova s číslem popisným 211 Na Ostrůvku
budova s číslem evidenčním 212 Na Šmejkalce
budova s číslem popisným 212  
budova s číslem evidenčním 213 Vlčí Halíř
budova s číslem popisným 213 Na Hradčanech
budova s číslem evidenčním 214 K Březině
budova s číslem popisným 214 Na Ostrůvku
budova s číslem evidenčním 215 Na Šmejkalce
budova s číslem popisným 215 Mnichovická
budova s číslem evidenčním 216 K Březině
budova s číslem popisným 216 Mnichovická
budova s číslem evidenčním 217 U Splavu
budova s číslem popisným 217 Náves
budova s číslem evidenčním 218 Ke Studánce
budova s číslem popisným 218 Ondřejovská
budova s číslem evidenčním 219 Lesní
budova s číslem popisným 219 Hlavní
budova s číslem evidenčním 220 Na Šmejkalce
budova s číslem popisným 220 Na Hradech
budova s číslem evidenčním 221 Vlčí Halíř
budova s číslem popisným 221 Ke Hřišti
budova s číslem evidenčním 222 K Vodojemu
budova s číslem popisným 222 U Potoka
budova s číslem evidenčním 223 K Vodojemu
budova s číslem popisným 223 Mnichovická
budova s číslem evidenčním 224 Kocoura Mikeše
budova s číslem popisným 224 Mnichovická
budova s číslem evidenčním 225 Dawoská
budova s číslem popisným 225 Na Práchovně
budova s číslem evidenčním 226 Dawoská
budova s číslem popisným 226 U Potoka
budova s číslem evidenčním 227 Dawoská
budova s číslem popisným 227 U Potoka
budova s číslem evidenčním 228 Dawoská
budova s číslem popisným 228 K Odpočívadlu
budova s číslem evidenčním 229 Dawoská
budova s číslem popisným 229 Josefa Lady
budova s číslem evidenčním 230 Na Šmejkalce
budova s číslem popisným 230 Hlavačovská
budova s číslem evidenčním 231 Na Ostrůvku
budova s číslem popisným 231 Nad Úvozem
budova s číslem evidenčním 232 K Hájovně
budova s číslem popisným 232 Vinařská
budova s číslem evidenčním 233 Na Šmejkalce
budova s číslem popisným 233 Vinařská
budova s číslem evidenčním 234 Na Šmejkalce
budova s číslem popisným 234 Na Ostrůvku
budova s číslem evidenčním 235 Na Šmejkalce
budova s číslem popisným 235 Nad Úvozem
budova s číslem evidenčním 236 Slepá
budova s číslem popisným 236 Hlavačovská
budova s číslem evidenčním 237 Na Dolích
budova s číslem popisným 237 Na Dolích
budova s číslem evidenčním 238 Na Šmejkalce
budova s číslem popisným 238 Josefa Lady
budova s číslem evidenčním 239 Pod Ježovem
budova s číslem popisným 239 U Památníku
budova s číslem evidenčním 240 K Březině
budova s číslem popisným 240 Na Ostrůvku
budova s číslem evidenčním 241 K Vodojemu
budova s číslem popisným 241 Hlavačovská
budova s číslem evidenčním 242 Na Hradech
budova s číslem popisným 242 Vinařská
budova s číslem evidenčním 243 Na Ostrůvku
budova s číslem popisným 243 Pod Kouty
budova s číslem evidenčním 244 Lesní
budova s číslem popisným 244 Pod Kouty
budova s číslem evidenčním 245 Mnichovická
budova s číslem popisným 245 Nad Úvozem
budova s číslem popisným 246 Nad Úvozem
budova s číslem popisným 247 U Potoka
budova s číslem evidenčním 248 Kocoura Mikeše
budova s číslem popisným 248 Nad Úvozem
budova s číslem evidenčním 249 Na Ostrůvku
budova s číslem popisným 249 Nad Úvozem
budova s číslem evidenčním 250 Lesní
budova s číslem popisným 250 Habrová
budova s číslem evidenčním 251 K Vodojemu
budova s číslem popisným 251 Habrová
budova s číslem popisným 252 Zahradní
budova s číslem evidenčním 253 Kocoura Mikeše
budova s číslem popisným 253 U Potoka
budova s číslem evidenčním 254 Na Hrádkách
budova s číslem popisným 254 K Odpočívadlu
budova s číslem evidenčním 255 Na Práchovně
budova s číslem popisným 255 Mnichovická
budova s číslem evidenčním 256 Rudý Les
budova s číslem popisným 256 Nad Úvozem
budova s číslem evidenčním 257 Krátká
budova s číslem popisným 257 Na Hrádkách
budova s číslem evidenčním 258 Na Ostrůvku
budova s číslem popisným 258 Nad Úvozem
budova s číslem evidenčním 259 Hubačovská
budova s číslem popisným 259 Na Vrchách
budova s číslem evidenčním 260 K Rybníku
budova s číslem popisným 260 Pod Lesem
budova s číslem evidenčním 261 Na Práchovně
budova s číslem popisným 261 Hlavačovská
budova s číslem evidenčním 262 Na Práchovně
budova s číslem popisným 262 Na Vrchách
budova s číslem evidenčním 263 Na Práchovně
budova s číslem popisným 263 Vinařská
budova s číslem evidenčním 264 Na Práchovně
budova s číslem popisným 264 Vinařská
budova s číslem evidenčním 265 Na Práchovně
budova s číslem popisným 266 Vinařská
budova s číslem evidenčním 267 Na Hrádkách
budova s číslem popisným 267 Vinařská
budova s číslem evidenčním 268 Na Práchovně
budova s číslem popisným 268 Josefa Lady
budova s číslem popisným 269 Vinařská
budova s číslem evidenčním 270 Hubačovská
budova s číslem evidenčním 271 Hubačovská
budova s číslem popisným 271 Na Vrchách
budova s číslem evidenčním 272 Hubačovská
budova s číslem popisným 272 Vinařská
budova s číslem evidenčním 273 Hubačovská
budova s číslem popisným 273 U Památníku
budova s číslem evidenčním 274 Hubačovská
budova s číslem popisným 274 Pod Rybníčkem
budova s číslem evidenčním 275 Mezi Ploty
budova s číslem popisným 275 Na Hrádkách
budova s číslem evidenčním 276 Mezi Ploty
budova s číslem popisným 276 Hlavačovská
budova s číslem evidenčním 277 Mezi Ploty
budova s číslem popisným 277 Mnichovická
budova s číslem evidenčním 278  
budova s číslem popisným 278 Na Vrchách
budova s číslem evidenčním 279 Nad Brodem
budova s číslem popisným 279 Polní
budova s číslem evidenčním 280 Nad Hřbitovem
budova s číslem popisným 280 U Památníku
budova s číslem evidenčním 281 Hubačovská
budova s číslem popisným 281 Polní
budova s číslem evidenčním 282 Hubačovská
budova s číslem popisným 282 Na Trojáku
budova s číslem evidenčním 283 K Rybníku
budova s číslem popisným 283 Na Trojáku
budova s číslem evidenčním 284 K Rybníku
budova s číslem popisným 284 Josefa Lady
budova s číslem evidenčním 285 K Rybníku
budova s číslem popisným 285 Nad Hrušovem
budova s číslem evidenčním 286 Úzká
budova s číslem evidenčním 287 K Rybníku
budova s číslem evidenčním 288 K Rybníku
budova s číslem evidenčním 289 Hubačovská
budova s číslem evidenčním 290 Hubačovská
budova s číslem evidenčním 291 Hubačovská
budova s číslem evidenčním 292 Hubačovská
budova s číslem evidenčním 293 K Rybníku
budova s číslem evidenčním 294 V Zátiší
budova s číslem evidenčním 295 Hubačovská
budova s číslem evidenčním 296 Kolmá
budova s číslem evidenčním 297 Kolmá
budova s číslem evidenčním 298 U Tunelu
budova s číslem evidenčním 299 Nad Brodem
budova s číslem evidenčním 300 Dawoská
budova s číslem evidenčním 301  
budova s číslem evidenčním 302 Nad Hrází
budova s číslem evidenčním 303 Kocoura Mikeše
budova s číslem evidenčním 304 K Vodojemu
budova s číslem evidenčním 305 U Potoka
budova s číslem evidenčním 306 K Vodojemu
budova s číslem evidenčním 307 Na Dolích
budova s číslem evidenčním 308 Na Dolích
budova s číslem evidenčním 309  
budova s číslem evidenčním 310 Hlavní
budova s číslem evidenčním 311 Na Šmejkalce
budova s číslem evidenčním 312 V Zátiší
budova s číslem evidenčním 313 V Zátiší
budova s číslem evidenčním 314 Josefa Lady
budova s číslem evidenčním 315 Josefa Lady
budova s číslem evidenčním 316 Nad Hřbitovem
budova s číslem evidenčním 317 Nad Hřbitovem
budova s číslem evidenčním 318 Nad Hřbitovem
budova s číslem evidenčním 319 Nad Hřbitovem
budova s číslem evidenčním 320 Nad Hřbitovem
budova s číslem evidenčním 321 Nad Hřbitovem
budova s číslem evidenčním 322 Nad Hřbitovem
budova s číslem evidenčním 323 Rudý Les
budova s číslem evidenčním 324 Rudý Les
budova s číslem evidenčním 325 Na Dolích
budova s číslem evidenčním 326 Úzká
budova s číslem evidenčním 327 Úzká
budova s číslem evidenčním 328 Úzká
budova s číslem evidenčním 329 U Tunelu
budova s číslem evidenčním 330 Krátká
budova s číslem evidenčním 331 U Tunelu
budova s číslem evidenčním 332 Krátká
budova s číslem evidenčním 333 U Tunelu
budova s číslem evidenčním 334 Krátká
budova s číslem evidenčním 335 Hubačovská
budova s číslem evidenčním 336 Hubačovská
budova s číslem evidenčním 337 Na Prašivce
budova s číslem evidenčním 338 Na Prašivce
budova s číslem evidenčním 339 Na Prašivce
budova s číslem evidenčním 340 Na Prašivce
budova s číslem evidenčním 341 Na Prašivce
budova s číslem evidenčním 342 Na Dolích
budova s číslem evidenčním 343 Na Ostrůvku
budova s číslem evidenčním 344 Na Prašivce
budova s číslem evidenčním 345 Na Prašivce
budova s číslem evidenčním 346 Mnichovická
budova s číslem evidenčním 347 Mnichovická
budova s číslem evidenčním 348 Na Hradech
budova s číslem evidenčním 349 Na Hradech
budova s číslem evidenčním 350 Na Hradech
budova s číslem evidenčním 351 Na Hradech
budova s číslem evidenčním 352 V Zátiší
budova s číslem evidenčním 353 Nad Brodem
budova s číslem evidenčním 354 Nad Brodem
budova s číslem evidenčním 355 Nad Brodem
budova s číslem evidenčním 356 Na Trojáku
budova s číslem evidenčním 357 Pod Ježovem
budova s číslem evidenčním 358 Na Ostrůvku
budova s číslem evidenčním 359 Na Ostrůvku
budova s číslem evidenčním 360 Na Hrádkách
budova s číslem evidenčním 361 Na Hrádkách
budova s číslem popisným 361 Na Hrádkách
budova s číslem evidenčním 362 U Kapličky
budova s číslem evidenčním 363 U Kapličky
budova s číslem evidenčním 364 U Kapličky
budova s číslem evidenčním 365 U Kapličky
budova s číslem evidenčním 366 U Kapličky
budova s číslem evidenčním 367 Kocoura Mikeše
budova s číslem evidenčním 368 Na Hrádkách
budova s číslem evidenčním 369  
budova s číslem evidenčním 370 Zahradní
budova s číslem evidenčním 371 Zahradní
budova s číslem evidenčním 372 Zahradní
budova s číslem evidenčním 373 Zahradní
budova s číslem evidenčním 374 Na Dolích
budova s číslem evidenčním 375 Na Ostrůvku
budova s číslem evidenčním 376 V Zátiší
budova s číslem evidenčním 377  
budova s číslem evidenčním 379 Hubačovská
budova s číslem evidenčním 380 Pod Koženým vrchem
budova s číslem evidenčním 381 Hubačovská
budova s číslem evidenčním 382 Mezi Ploty
budova s číslem evidenčním 383 Pod Koženým vrchem
budova s číslem evidenčním 384 Pod Koženým vrchem
budova s číslem evidenčním 385 U Kapličky
budova s číslem evidenčním 386 U Kapličky
budova s číslem evidenčním 387 U Kapličky
budova s číslem evidenčním 388 U Potoka
budova s číslem evidenčním 389 Na Hrádkách
budova s číslem evidenčním 390 U Kapličky
budova s číslem evidenčním 391 U Kapličky
budova s číslem evidenčním 392 U Potoka
budova s číslem evidenčním 393 Na Hrádkách
budova s číslem evidenčním 394 Ke Studánce
budova s číslem evidenčním 395 Pod Dálnicí
budova s číslem evidenčním 396 Hubačovská
budova s číslem evidenčním 397 Hubačovská
budova s číslem evidenčním 398 Hubačovská
budova s číslem evidenčním 400  
budova s číslem evidenčním 401 K Vodojemu
budova s číslem evidenčním 402 Mezi Ploty
budova s číslem evidenčním 403 Na Šmejkalce
budova s číslem evidenčním 404 Na Práchovně
budova s číslem evidenčním 405 Ke Schodům
budova s číslem evidenčním 406 Luční
budova s číslem evidenčním 407 U Potoka
budova s číslem evidenčním 409 Ondřejovská
budova s číslem evidenčním 410 Hubačovská
budova s číslem evidenčním 411 Ondřejovská
budova s číslem evidenčním 412 Nad Hřbitovem
budova s číslem evidenčním 413 Na Dolích
budova s číslem evidenčním 509 Pod Ježovem
budova s číslem evidenčním 554  
budova s číslem popisným 578 Na Trojáku
budova s číslem evidenčním 617 Hubačovská
budova s číslem evidenčním 646 K Vodojemu
budova s číslem evidenčním 693 V Šolinách
registrace-rozhlas