Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Turista > Akce v okolí

Akce v okolí


2 Následující

Expozice města Benešova a okolí, Náš pluk

Místo
Malé Náměstí 74, 25601 Benešov
Datum konání
Stálá akce
Typ

Expozice města Benešova a okolí (umělecké památky regionu). Expozice Náš pluk vás přenese do světa benešovské vojenské posádky přelomu 19. a 20. století. Zajímavé jsou dobové uniformy našich legionářů na italské, ruské a francouzské frontě za I. světové války, osudy obyčejných vojáků za obou světových válek. Expozice je doplněna četnými řády a vyznamenáními, chladnými i palnými vojenskými zbraněmi.

Více

Malé stálé expozice

Místo
Malé Náměstí 74, 25601 Benešov
Datum konání
Stálá akce
Typ

Česká a slovenská fotografie 19. a 20. století, Česká malba dnes (komorní expozice představuje svým výběrem různá pojetí současné malby), Kresba a grafika osobností českého umění 20. století, Miloslav Chlupáč a současná česká plastika, Český grafický design, Laboratoř barev a tvarů, Vizuální gramotnost.

Více

Sidonius Jiro

Místo
Tyršova 182, 25601 Benešov
Datum konání
Stálá akce
Typ

Prodejní expozice obrazů.

Více

Kraj tónů

Místo
1, Růžkovy Lhotice, 25765 Čechtice
Datum konání
Stálá akce
Typ

Více

Expozice skla

Místo
Na Kácku 218, 28506 Sázava
Datum konání
Stálá akce
Typ

Mezinárodní sklářské sympózium – International Glass Symposium (IGS) se poprvé konalo v roce 1982. Sklárna Crystalex v Novém Boru pozvala do svých provozů výtvarníky a designéry z celého světa, aby za asistence novoborských sklářů zrealizovali své představy. V Novém Boru se v pravidelných tříletých intervalech scházeli špičkoví sklářští výtvarníci, aby ve spojení se sklářskými řemeslníky v hutích a rafinačních dílnách před očima odborné i laické veřejnosti předvedli své umění. V průběhu let se na těchto sympoziích vystřídaly stovky umělců. Za své existence se toto sklářské sympozium stalo světovým unikátem, prestižní záležitostí a symbolem setkávání, tvůrčí práce a nových možností ve světě skla. Během těchto let vznikl jedinečný soubor prací, který představoval přehled sklářského vývoje moderního skla druhé poloviny 20. století a který ve světě neměl obdoby. Tato unikátní sbírka byla zpřístupněna veřejnosti na zámku Lemberk po jeho rekonstrukci v roce 1992. Sbírka se doplňovala během dalších sympozií. V souvislosti s úpadkem závodu Crystalex se začala hledat řešení pro záchranu celého souboru. O záchranu sbírky se po mnoha peripetiích zasloužila Nadace Josefa Viewegha, která sbírku koupila.

Více

Pivovarská technologie, Pivovarnictví na Kouřimsku a na Ostravsku, Strojovna a varna

Místo
Českobrodská 17, 28163 Kostelec nad Černými lesy
Datum konání
Stálá akce
Typ

Prohlídkový okruh je tvořen zčásti muzeálními exponáty a zčásti funkční pivovarskou technologií z 30. let 20. století, na které se vyrábí originální černokostelecké pivo. Nedílnou součástí pivovarského muzea je rozsáhlá databáze informací o zaniklých pivovarech Čech, Moravy a Slezska. Expozice je rozšířena o Pivovarnictví na Kouřimsku, Pivovarnictví na Ostravsku a o expozici Strojovna a varna.

Více

Stálá expozice v Arnoldinovském domě

Místo
Masarykovo náměstí 97, Brandýs nad Labem, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Datum konání
Stálá akce
Typ

Úvodní část je věnována přírodě Brandýska s přesahem do širší ekozóny středního Polabí a představí různé typy krajiny s jejich dochovanými biotopy. Upozorní na zajímavé přírodní lokality a seznámí vás se zde žijícími rostlinami a živočichy, zejména těmi vzácnými a chráněnými. Prostor věnovaný archeologii na Brandýsku vám přiblíží historii tohoto oboru a nejzajímavější objevy v regionu, z nichž některé svým věhlasem a odborným významem překračují nejen oblast středních Čech, ale i České republiky. Etnografická část vám přiblíží každodenní život obyvatel tradiční zemědělské oblasti Brandýska v období konce 19. a první poloviny 20. století, seznámíte se rovněž s některými dnes už zanikajícími řemesly. Jako ilustrace tradičního života středočeské vesnice je zde použit cyklus obrazů Josefa Lady, zobrazující zvyky, obřady a pracovní činnosti v jednotlivých měsících roku. Následující historická část je zaměřena na Starou Boleslav, která navždy zůstane spojena především s vraždou sv. Václava, nejvýznamnějšího světce a zemského patrona.

Více

Zámecké interiéry. Čeští malíři 19. a 20. století

Místo
Plantáž 402, Brandýs nad Labem, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Datum konání
Stálá akce
Typ

Zámecké interiéry – připomínka pobytů císaře Karla Habsburského, vojenská tématika (19. stol.) a expozice části uměleckých sbírek Okresního muzea Praha - východ – Čeští malíři 19. a 20. století. Přístupná je zámecká kaple, rytířský sál, vojenské sály, lovecká chodba.

Více

Černokostelecká umělecká keramika

Místo
náměstí Smiřických 41, 28163 Kostelec nad Černými lesy
Datum konání
Stálá akce
Typ

Stálá expozice představuje uměleckou keramiku 20. - 70. let 20. století.

Více
2 Následující