Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Občané > Pohřebiště

Pohřebiště

Veřejné pohřebiště v Hrusicích leží na severním okraji obce (u státní silnice na Mnichovice). Hřbitov má na svém pozemku funkční studnu, hlubokou 8 m. Hřbitov byl založen v roce 1830 (kdy při asijské chřipce již původní hřbitov kolem kostela přestal stačit), dříve se pohřbívalo kolem kostela sv. Václava. Před branou hřbitova i v jeho prostoru stojí několik symbolů naší obce – lip malolistých, které vytvářejí příjemné a stinné prostředí a doplňují tak místo posledního odpočinku našich předků.

Základní údaje o hřbitově

Provozovatel Obec Hrusice, Hrusice 142, 251 66 Hrusice, IČO 00240222
e-mail: ou@obec-hrusice.cz
Otevírací doba Denně od 07.00 do 20.00 hodin
Evidence a pronájem hrobových míst Obec Hrusice, Hrusice 142, 251 66 Hrusice, IČO 00240222
e-mail: ou@obec-hrusice.cz
Hrobník

František Hladík
tel. 721 858 817, HladikFrantisek@seznam.cz

Ceník veřejného pohřebiště v obci Hrusice

Ceník veřejného pohřebiště byl schválen zastupitelstvem obce Hrusice v souladu s ustanovením § 20 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 13.2.2019.

Ve smlouvě o nájmu hrobového místa je definován druh hrobového místa takto:

  • místa pro jednohroby 
  • místa pro dvojhroby
  • místa pro urnové hroby
  • místa v kolumbáriu

Nájem hrobových míst a služeb s nájmem spojených

  • Cena za nájem hrobového místa

Obec Hrusice pro své veřejné pohřebiště uplatňuje cenu 3 Kč/1 m²/1 rok.

  • Cena za služby spojené s nájmem hrobového místa

Cena za služby s nájmem spojené zahrnuje podíl nákladů na služby, které jsou dle zákona o pohřebnictví nutné k zajištění řádného běžného provozu celého pohřebiště, jako je údržba zeleně, komunikací, hřbitovního zařízení, sečení a úklid trávy, likvidace odpadů, provoz správy pohřebiště a vedení evidence, když část těchto nákladů dotuje obec Hrusice.

Cena za služby spojené s nájmem hrobového místa 120 Kč/1 rok.

Celkem za nájem a služby s nájmem spojené

Hrobové místo Nájemné Služby Celkem
jednohrob 3 m² 9 Kč/rok 120 Kč/rok 129 Kč/rok
dvojhrob 4 m² 12 Kč/rok 120 Kč/rok 132 Kč/rok
urnový hrob 1 m² 3 Kč/rok 120 Kč/rok 123 Kč/rok
kolumbárium 2 Kč/rok 120 Kč/rok 122 Kč/rok

Vzhledem k stanovené tlecí době 12 let, se nájemné i poplatek za služby sjednává na dobu 12 let.