Hlas Hrusic

Měsíčník Hlas Hrusic vydává OÚ v Hrusicích. Povoleno Ministerstvem kultury ČR E 12690. Cena 6 Kč, pro občany Hrusic do schránky ZDARMA. Všechna práva vyhrazena. Redakce si vyhrazuje právo výběru příspěvků ke zveřejnění, případně jejich krácení či odložení na pozdější dobu. Žádná část Hlasu Hrusic nesmí být rozšiřována bez písemného svolení majitelů práv.

E-mail: hlashrusic@obec-hrusice.cz

Redakční rada: Hana Kuntová, Pavla Bajerová a Markéta Lakosilová. Grafika: Martin Vávra

Ceník inzerce (ceny uvedeny bez DPH): 

  • 1/8 strany: 125 Kč
  • 1/4 strany: 250 Kč
  • 1/2 strany: 500 Kč
  • Celá strana: 1 000 Kč
  • Soukromá řádková inzerce pro občany Hrusic je poskytována bezúplatně. Redakční rada má právo stanovit délku takové inzerce. Schváleno zastupitelstvem obce Hrusice č. 19/03/07 dne 12.3.2019

24. 3. Gabriel

Zítra: Marián

obr_5.jpg

obr_2.jpg

obr_1.jpg

Návštěvnost stránek

255993