Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Občané > Hlas Hrusic

Hlas Hrusic

Měsíčník Hlas Hrusic vydává OÚ v Hrusicích. Povoleno Ministerstvem kultury ČR E 12690. Cena 15 Kč, pro občany Hrusic do schránky ZDARMA. Všechna práva vyhrazena. Redakce si vyhrazuje právo výběru příspěvků ke zveřejnění, případně jejich krácení či odložení na pozdější dobu. Žádná část Hlasu Hrusic nesmí být rozšiřována bez písemného svolení majitelů práv.

E-mail: hlashrusic@obec-hrusice.cz

Redakční rada: Hana Kuntová, Kateřina Mrázková. Korektorka: Markéta Lakosilová. Grafika: Martin Vávra

Ceník inzerce (ceny uvedeny bez DPH):

  • 1/8 strany: 125 Kč
  • 1/4 strany: 250 Kč
  • 1/2 strany: 500 Kč
  • Celá strana: 1 000 Kč
  • Soukromá řádková inzerce pro občany Hrusic je poskytována bezúplatně. Redakční rada má právo stanovit délku takové inzerce. Schváleno zastupitelstvem obce Hrusice č. 19/03/07 dne 12.3.2019

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004