Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Turista > Turistika

Turistika

cyklotrasyPopis cyklotras

Milí přátelé cykloturistiky,

zveme Vás na projížďku po cykloturistických trasách Ladovým krajem. Tento malebný region, který leží na hranici s Prahou, je spjat s osobou a dílem jedné z nejvýznamnějších osobností českého výtvarného umění a literatury, s panem Josefem Ladou. Cyklotrasy, které jsou vedeny převážně po lesních cestách a místních komunikacích, Vás povedou romantickou kopcovitou krajinou. Jsou vytipovány tak, abyste při projížďce krajem Josefa Lady mohli navštívit atraktivní místa regionu. Cyklotrasy tvoří hustou síť, která každému umožňuje vybrat si vlastní okruh. Trasy jsou vhodné pro rodiny s dětmi, převýšení nepřesahuje 270 m. A kdyby Vás přece rozbolely nohy, můžete i s kolem nastoupit do pantografu, který s Vámi projede celý Ladův kraj. Zastávky Českých drah jsou v mnoha obcích a jsou uvedeny v kapitole „Příjezd na trasy".
Přejeme Vám příjemnou jízdu a hodně hezkých zážitků.
Informační centrum Ladův kraj

Příjezd na trasy

Cyklotrasy Ladova kraje navazují na dálkové cyklotrasy č. 11 Praha-Vídeň, č. 1 Praha-Brno a na č. 19 Posazavskou stezku. Od severu k jihu vede Ladovým krajem železnice ze zastávky Praha - hl. nádraží do Benešova. Její předností je snadná doprava i s kolem ke zvolenému úseku cyklotrasy. Nádraží jsou vyznačena na mapě a v mnoha případech jsou z nich cyklotrasy přímo vedeny. Pokud ne, snadno se na ně dostanete po místních komunikacích. Zastávky jsou v těchto obcích: Říčany, Světice, Strančice, Mnichovice, Mirošovice, Senohraby, Pyšely, Čerčany. Autem se do Ladova kraje dostanete po dálnici D1 Praha - Brno (sjezdy 6, 11,15, 21), po silnici č. 2 černokostelecké nebo po staré benešovské silnici č. 603.

Způsob značení cyklotras

Trasy budou v průběhu roku 2001 značeny žlutými směrovými tabulkami, určenými pro značení silničních cyklotras.

Rizika a nebezpečí na trasách

Na některých poměrně frekventovaných silnicích je třeba dát pozor na automobilový provoz! V jiných úsecích se nacházejí prudké sjezdy kombinované se zatáčkami. Tyto úseky jsou v mapě označeny výstrahou „nebezpečné místo". V těchto místech je třeba dbát zvýšené opatrnosti.

Turistické zajímavosti na trasách

Božkovské jezírko - přírodní památka v obci Mirošovice

Hláska (2) - zřícenina hradu Zlenice - nachází se jižně od obce Senohraby na ostrohu nad soutokem Sázavy a Mnichov-ky. Hrad byl založen kolem r. 1300. Zřícenina se stala oblíbeným motivem Josefa Lady, místem, kde rád pokuřoval jeho vodník.
Hrusice (1) - rodiště a celoživotní inspirace českého kreslíře a spisovatele Josefa Lady, založeny kolem r. 1200.
Památník Josefa Lady - stálá expozice díla Josefa Lady a jeho dcery Aleny Ladové.
Výstava modelů A. Jedličky - modely hrusických domků a postav z Ladovy tvorby umístěné v budově obecního úřadu. Hospoda u Šejků.
Lom Kamenka - malá odbočka od křižovatky turistických cest pod sv. Janem.
Z bývalého lomu pochází jeden ze základních kamenů Národního divadla.
Modletický zámek - zámek se dvěma bočními rizality, který pochází z doby kolem r. 1800.
Olivovna (3) - založena v Říčanech r. 1890 manželi Olivovými jako vychovatelna pro zanedbané děti. Nyní je zde dětská léčebna respiračních chorob.
Ondřejovská hvězdárna (4) - založena r. 1898 Josefem Fricem, dnes Astronomický ústav AV ČR. Secesní hvězdárny jsou přeměněny na muzea, v nové hvězdárně je umístěn jeden z největších dalekohledů v Evropě. Hvězdárny obklopuje park se vzácnými dřevinami. Prohlídky s průvodcem.

Pivovar Velké Popovice - založen v r. 1874, jeho historická část byla vyhlášena národní kulturní památkou. Je zde chován živý talisman - černý kozel. Na objednávku je umožněna exkurze.
Přírodní park Velkopopovicko - jižně od Velkých Popovic. R. 1993 byl vyhlášen pro ochranu čistého životního prostředí a jedinečného krajinného rázu.

Ringhofferova hrobka se sochou ukřižovaného od J. V. Myslbeka -architektonicky cenná památka na rodinu, která v 19. století významně ovlivnila hospodářský rozvoj oblasti. Baron Ringhoffer mj. založil pivovar ve Velkých Popovicích.

Říčanský hrad (5) - honosný gotický hrad královského typu, který vybudoval koncem 13. stol. komoří Českého království pan Ondřej z Říčan, dnes připomíná pouze torzo hradní zříceniny. Hrad dobýval v roce 1420 Jan Žižka. Od dob třicetileté války hrad nebyl obnovován.
Vesnická památková zóna Lensedly
- rázovitá venkovská stavení se zvoničkou a památnými lípami (odbočka z Turkovic).
Voděradské bučiny - národní přírodní rezervace. Rozsáhlý lesní komplex poskytuje příznivé prostředí mnoha druhům živočichů. Územím vede naučná stezka, jedna z prvních v Cechách.
Zámek Štiřín - barokní zámek s čestným dvorem a dvouramenným schodištěm, vázami a sochami z dílny M. Brauna. Zámek byl upraven na hotel a jako první v ČR byl přijat do Asociace evropských zámeckých hotelů a restaurací. Kolem zámku je krásný anglický park, který je částečně využíván jako golfové hřiště. Zvonička - na návsi ve Světicích zr. 1808.

Významné církevní památky

Čestlice - kostel sv. Prokopa - původně gotický kostel přestavěn v 19. stol., v interiéru jsou barokní obrazy.
Hrusice - kostel sv. Václava - první zmínka před r. 1200, unikátní románský ústupkový portál z červeného pískovce, barokně upraven.
Kunice - kostel sv. Máří Magdalény -raně gotický ze 14. stol., upraven barokně, socha Madony z doby kolem r. 1500.
Kostelec u Křížků - kostel sv. Martina - původně románská rotunda s apsidou z 12. stol., v presbitáři zbytky gotických maleb ze 14. stol., barokní socha sv. Jana Nepomuckého u hřbitovní brány.
Mnichovice (6) - kostel Narození Panny Marie - postaven na základech románského kostelíka z 12. stol., zajímavá kazatelna ve tvaru velryby.
Ondřejov - kostel sv. Šimona a Judy -původně románská stavba, v 17. stol. barokně upraven, před vchodem jsou dvě lípy z doby Marie Terezie.
Říčany (7) - původně gotický kostel sv. Petra a Pavla, fresky z období kolem r. 1400,1719, byl barokně upraven. V popředí Mariánský sloup.
Říčany - Jažlovice (8) - kostel sv. Václava -barokní kostel, původně románská rotunda, zajímavé jsou nově objevené nástěnné malby z 15. stol.
Zvánovice - kaple sv. Jana Nepomuckého z 19. stol.

Koupání

Hrusice - rybník Hubačov
Jevany - rybníky
Louňovice - rybník
Mirošovice - rybník
Říčany - koupaliště Jureček (9)
Říčany - koupaliště Marvánek Senohraby
- koupaliště Hláska, na soutoku Sázavy a
Mnichovky Struhařov - rybník Vyžlovka
- koupaliště