Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Rozvoj obce > Dendrologické posouzení památných stromů 2021

Dendrologické posouzení památných stromů 2021

Dendrologické posouzení popisuje stávající stav čtyř památných stromů v obci Hrusice, dřeviny jsou zakresleny v mapovém podkladu pod stejným číslem, pod jakým jsou uvedeny v celkovém dendrologickém průzkumu obce Hrusice a očíslovány v terénu tagovými značkami.

Ve všech čtyřech případech se jedná o velmi mohutné, poměrně cenné exempláře lip rostoucí na významných místech, první lípa roste u vchodu na hřbitov, další dvě lípy rostou na křižovatce silnic u objektu Božích muk, poslední řešený památný strom roste na mírné terénní vyvýšenině v blízkosti kostela Svatého Václava. Všechny stromy se tedy nacházejí na mimořádně exponovaných stanovištích na místech, která významně utvářejí celkový vzhled obce. Dále jsou jednotlivé stromy poměrně cennými biologickými nikami pro drobné živočichy a hmyz.

Ve všech čtyřech případech se z hlediska věku jedná o senescentní strom s významnou historickou hodnotou, všechny hodnoty stromu i hodnota místa, na kterém dotčený strom roste, jsou hlavním důvodem, pro který byly všechny čtyři stromy vyhlášeny jako památné.

Všechny dotčené stromy jsou pravidelně ošetřovány a sledovány tak, aby byla zajištěna jejich dlouhodobá perspektiva růstu a vývoje na stanovišti.