Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Organizace a spolky > Poskytování dotací spolkům

Poskytování dotací spolkům

Program pro poskytování dotací neziskovým organizacím a spolkům z rozpočtu obce Hrusice.
Podpora aktivit v oblasti zájmové činnosti pro spolky v územní působnosti obce Hrusice. Program pro poskytnutí dotací neziskovým organizacím a spolkům (dále jen spolky) z rozpočtu obce Hrusice vychází z ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, oba ve znění pozdějších předpisů.

Lhůta pro podání žádostí o dotace je 15. květen příslušného roku, nerozhodne-li zastupitelstvo jinak. Dotace je nenároková a o přiznání rozhoduje zastupitelstvo obce Hrusice.