Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Rozvoj obce > Dendrologické posouzení významných stromů (na hřbitově) 2021

Dendrologické posouzení významných stromů (na hřbitově) 2021

Dendrologické posouzení popisuje stav vzrostlých lip na hřbitově a aleje před hřbitovem, dřeviny jsou zakresleny v mapovém podkladu pod stejným číslem, pod jakým jsou uvedeny v celkovém dendrologickém průzkumu obce Hrusice a očíslovány v terénu tagovými značkami.

Jedná se o poměrně mohutné, z hlediska stanoviště a plochy cenné exempláře lip. Všechny stromy se tedy nacházejí na mimořádně exponovaném a z hlediska kulturního a historického na velmi významném místě, které je velmi důležitou součástí extravilánu obce Hrusice.

Jednotlivé stromy jsou poměrně cennými biologickými nikami pro drobné živočichy a hmyz.

Všechny dotčené stromy jsou pravidelně ošetřovány a sledovány tak, aby byla zajištěna jejich dlouhodobá perspektiva růstu a vývoje na stanovišti.