Obec Hrusice
Rodná obec Josefa Lady,
první písmenný záznam o obci z roku 1205
kostel
Drobečková navigace

Úvod > Obec Hrusice > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Obecně závazné vyhlášky

Název vyhlášky Platnost
Obecně závazná vyhláška obce Hrusice č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 1.1.2022
Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 1.1.2022
Obecně závazná vyhláška obce Hrusice č. 04/2021 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně 1.1.2022
Obecně závazná vyhláška obce Hrusice č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu 1.7.2021
Obecně závazná vyhláška obce Hrusice č. 1/2019, o nočním klidu 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška obce Hrusice č. 3/2019, o místním poplatku ze psů 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška obce Hrusice č. 05/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška obce Hrusice č. 2/2008, o stanovení společného školského obvodu 29.2.2008
Obecně závazná vyhláška obce Hrusice č. 3/2008, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti 1.1.2009

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

 

registrace-rozhlas