Obec Hrusice
Rodná obec Josefa Lady,
první písmenný záznam o obci z roku 1205
kostel
Drobečková navigace

Úvod > Občané > Aktuality

Aktuality


Novější 1 3 13 26 38
kvě 05 Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Územní plán - opakované projednání

Autor: Petr Sklenář

Veřejné projednání s výkladem projektanta se uskuteční dne 5. května 2021 (středa) v 15.00 hodin. Z důvodu protiepidemických opatření k zamezení šíření onemocnění COVID‑19 se veřejné projednání bude konat formou vzdáleného přístupu, odkaz pro připojení k projednání je uveden níže:

https://join.skype.com/JWrsMch1l3Ja

Návrh územního plánu


kvě 04 Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Plánovaná odstávka elektřiny v obci - 4.5.2021

Autor: Lenka Sirotková
4. 5. 2021, 8:00-15:00
Hrusice (okres Praha-východ)
Hrusice
 
č. p. 78, 86, 87, 90, 91, 96, 99, 112, 119, 120, 122, 127, 138, 143, 149, 172, 190, 231, 232, 233, 235, 242, 245, 246, 249, 258, 263, 264, 266, 267, 272
č. ev. 79, 86, 135, 150, 160, 188, 236, 242, 314, 348, 349, 350, 351
kat. území Hrusice (kód 648655)
parcelní č.
1570/12, 1570/14, 1570/15, 1570/16, 1570/17, 1652/5, 1656/1, 1657/13, 1657/19, 1658/12

kvě 02 Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Zápis do Mateřské školy Hrusice 2021/2022

Autor: Petr Sklenář

INFORMACE K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DO MŠ HRUSICE

Forma podání žádosti:

 • Datová schránka (scmw689)
 • E-mail s uznaným elektronickým podpisem
 • Poštou
 • Poštovní schránka umístěna na budově MŠ (je volně přístupná)

Přílohy k žádosti: (naleznete na webu: ms-hrusice.cz nebo osobně v MŠ po předchozí tel. domluvě)

 • Žádost o přijetí dítěte do MŠ – potvrzená lékařem
 • Kopie rodného listu bez úředního ověření
 • Formulář - Souhlas se zpracováním osobních údajů
 • Výzva k nahlédnutí do spisu

Termín podání:  2. 5. 2021 – 16. 5. 2021

V žádosti prosím uvádějte aktuální kontakty pro následné spojení.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY HRUSICE PRO ROK 2021/2022

Do Mateřské školy Hrusice jsou až do naplnění kapacity přijímány děti v tomto pořadí:

 • Děti ve věku odpovídajícímu poslednímu roku před zahájením školní docházky a děti s odkladem školní docházky, pro které je předškolní docházka povinná, s trvalým bydlištěm v obci Hrusice.
 • Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku s trvalým bydlištěm v obci Hrusice.
 • Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku s trvalým  bydlištěm v obci Hrusice.
 • Děti, které nemají trvalý pobyt v obci Hrusice podle data narození, tj. od nejstarších po nejmladší.

Lenka Rajdlová
ředitelka mateřské školy


dub 26 Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Sčítání lidu - prodloužení online sčítání a nové informace k listinnému sčítání

Autor: Lenka Sirotková

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. SČÍTÁNÍ 2021.

 

Online sčítání 27. 3. - 11. 5. 2021

Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. online sčítáním. Z důvodů epidemické situace byla možnost sečíst se online prodloužena do 11. 5. Elektronický sčítací formulář naleznete na webu www.scitani.cz  nebo v mobilní aplikaci Sčítání21, která je dostupná v Google Play i App Store. Online formulář můžete jednoduše a bezpečně vyplnit z pohodlí domova i za ostatní členy domácnosti, ať už se jedná o rodinné příslušníky nebo o starší příbuzné.

 

Listinné sčítání 17. 4. - 11. 5. 2021

Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři, což jsou zaměstnanci České pošty, příp. Českého statistického úřadu. Vzhledem k současné epidemické situaci upravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou distribuci a sběr listinných formulářů tak, že při nich dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formuláře spolu s odpovědní obálkou do domácností bude probíhat podob­ně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (respirátor, dezinfek­ce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Sčítací komisaři budou také pravidelně testováni na koronavirus. Z epidemických důvodů však nebudou pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se můžete obrátit na info­linku 253 253 683, napsat dotaz na e-mail dotazy@scitani.cz nebo chatbota a online chat virtuální poradny na webu scitani.cz a v elektronickém formuláři.

Vyplněné formuláře bude možné zdarma odeslat v odpovědní obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na kontaktních místech sčítání (viz dále). Na kontaktních místech sčítání bude možné si formulář i vyzvednout. I po obdržení listinného formuláře bude stále platit možnost využít praktičtější i jednodušší online způsob sečtení.

Koho se sčítání týká

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodo­bým pobytem do 90 dnů.

Kontaktní místa

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na cca 800 vybra­ných pobočkách České pošty a všech krajských správách Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listin­né formuláře. Na kontaktních místech budou zavedena přísná hygienická opatření. Adresy a telefony kontaktních míst sčítání zjistíte na webu https://scitani.ceskaposta.cz.

Ochrana dat

Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy.

Veškeré informace o sčítání naleznete na webu www.scitani.cz. Informace k vyplnění sčítacího formuláře jsou dostupné v sekci „Jak se sečíst“.  Odpovědi na nejčastější dotazy naleznete v sekci „Časté dotazy“.


dub 23 Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Odečet vodoměrů, jaro 2021

Autor: Petr Sklenář

Dovolujeme si Vás upozornit, že  od pátku 23.4.2021 začínají probíhat odečty vodoměrů v obci Hrusice.  Odečty provádí odečítač společnosti VHS pan Hervert – telefon 724 876 115. Může se Vám prokázat platným průkazem a je vybaven ochrannými pomůckami. V případě, že nebudete zastiženi, můžete nahlásit stav vodoměru panu Hervertovi SMS, MMS zprávou na telefon 724 876 115 nebo poslat emailem: hervert@vhs-sro.cz

Vážený odběrateli, pokud jste ale v současné době v karanténě nebo pokud se obáváte kontaktu s cizí osobou, nahlaste prosím stav vodoměru emailem či SMS zprávou přímo panu Hervertovi.

Rekreační objekty v tomto období odečítat nebudeme.

VHS Benešov

 

vodoměr.jpg


dub 13 Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Zasedání zastupitelstva

Autor: Petr Sklenář

Vážení zastupitelé, vážení občané,

s odvoláním na § 103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), svolávám zasedání zastupitelstva obce Hrusice,

které se bude konat v úterý 13. dubna 2021od 18.30 h. on-line přes MS Teams a v budově obecního úřadu č.p. 142, velká zasedací místnost, 1. patro.

Pro sledování zastupitelstva dodržujte, prosím, tato pravidla:

 1. Přihlaste se pod svým skutečným jménem a příjmením
 2. O slovo se přihlaste přes funkci "hlášení" nebo přes chat. Mikrofon zapněte až na výzvu předsedajícího. 

Sledovat zasedání

 Program zasedání:

 1. Přivítání, kontrola účasti
 2. Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele
 3. Schválení programu jednání zastupitelstva obce
 4. Informace z obce
 5. Zpráva o výsledku hospodaření obce Hrusice za rok 2020
 6. Zmařená investice - veřejné osvětlení Hrušov
 7. Linka bezpečí, žádost o poskytnutí dotace
 8. Investiční záměr rekonstrukce domu č.p. 73 (klášter)
 9. Kácení stromu ve vlastnictví obce na pozemku parc. č. 2274/1
 10. Diskuse
 11. Závěr

Mgr. Petr Sklenář
Starosta obce Hrusice


dub 01 Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Plánovaná odstávka elektřiny v obci - 1.4.2020

1. 4. 2021, 8:00-16:00
 
Hrusice (okres Praha-východ)
 
č. p. 228, 254, 268

bře 27 Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Prořez náletových dřevin, Hubačovský rybník

Autor: Petr Sklenář

V sobotu 27.3.2021 proběhne v okolí Hubačovského rybníka rybářská brigáda na prořez náletových dřevin v okolí skladu a hráze rybníka + úklid po zimě.


bře 27 Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE

Autor: Petr Sklenář

Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen „sčítání“).
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.

Další informace


bře 24 Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Opravy místních komunikací, výtluků

Autor: Petr Sklenář

Ve středu 24.3.2021 bude v obci probíhat oprava výtluků na místních komunikací metodou TURBO.


Novější 1 3 13 26 38

registrace-rozhlas