Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Občané > Potřebuji zařídit > Pronájem obecního bytu

Pronájem obecního bytu

Obec Hrusice vlastní jeden bytový dům v obci Hrusice č. p 73, ve kterém je umístěno šest bytových jednotek. Při uvolnění bytu je výzva k podání nabídek zveřejněna na úřední desce a dále způsobem obvyklým.

Číslo bytu Velikost (m2) Číslo bytu Velikost (m2)
1 71,92 4 51,70
2 41 5 85
3 67,97 6 104,39

Za účelem vymezení způsobu výběru nájemce bytu ve vlastnictví Obce Hrusice vydává dne 13.4. 2021 pod č. usnesení 21/04/05 zastupitelstvo obce Hrusice, ve smyslu ustanovení § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Pravidla hospodaření s byty

Žádost o pronájem