Obec Hrusice
Rodná obec Josefa Lady,
první písmenný záznam o obci z roku 1205
kostel
Drobečková navigace

Úvod > Obec Hrusice > Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce Hrusice

Mgr. Petr Sklenář 
starosta


starosta@obec-hrusice.cz
Tel. 601 392 596

Mgr. Jan Kopecký
místostarosta

mistostarosta@obec-hrusice.cz

Zastupitelstvo

Mgr. Petr Sklenář

Pavel Musil Mgr. Jan Kopecký Martina Procházková Milena Šimková

Ing. Stanislav Lakosil

David Čihák  JUDr. Monika Bayerová, Ph.D. Tomáš Staněk  

Plán zasedání zastupitelstva

    • Zastupitelstvo obce Hrusice obvykle zasedá každé druhé úterý v měsíci (jedná se pouze o plán, přesný termín zasedání je vždy zveřejněn na úřední desce úřadu minimálně sedm dnů před zasedáním).
nekoná se 15.2.2022 15.3.2022 12.4.2022 17.5.2022 14.6.2022
nekoná se 9.8.2022 13.9.2022 11.10.2022 8.11.2022 13.12.2022

Výše odměn zastupitelů

    • Starosta - 54.086 Kč (NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. prosince 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb.)
    • Místostarosta - 2.950 Kč, stanoveno zastupitelstvem obce Hrusice v souladu s Nařízením vlády č. 202/2018 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků (schváleno usnesením č. 21/08/04 ze dne 24.08.2021).
    • Zastupitelstvo obce Hrusice stanovuje výši odměny neuvolněným zastupitelům v souladu s Nařízením vlády č. 202/2018 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků takto: všem neuvolněným zastupitelům ve výši 1.475 Kč/měsíc; všem neuvolněným zastupitelům, kteří jsou zároveň předsedy výborů ve výši 2.950 Kč/měsíc. V případě nastoupení náhradníků přísluší náhradníkům odměna od dne složení slibu (schváleno usnesením č. 19/02/03 ze dne 12.2.2019). 

Kontrolní výbor 

Finanční výbor 

registrace-rozhlas