Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obec Hrusice > Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce Hrusice

Mgr. Petr Sklenář 
starosta


starosta@obec-hrusice.cz
Tel. 601 392 596

Mgr. Dana Härtingová
místostarosta

mistostarosta@obec-hrusice.cz

Zastupitelstvo

Mgr. Petr Sklenář

Mgr. Dana Härtingová Mgr. Jan Kopecký Martina Procházková Miroslav Strnad

Ing. Stanislav Lakosil

David Čihák  JUDr. Monika Bayerová, Ph.D. Tomáš Staněk  

Plán zasedání zastupitelstva

    • Zastupitelstvo obce Hrusice obvykle zasedá každé druhé úterý v měsíci (jedná se pouze o plán, přesný termín zasedání je vždy zveřejněn na úřední desce úřadu minimálně sedm dnů před zasedáním).
9.1.2024 13.2.2024 12.3.2024 9.4.2024 7.5.2024 11.6.2024
nekoná se 13.8.2024 10.9.2024 8.10.2024 12.11.2024  10.12.2024 

Výše odměn zastupitelů

    • Starosta - 66 458 Kč v souladu s ust. § 73 zákona č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích (obecní zřízení).
    • Místostarosta - 3 972 Kč, stanoveno zastupitelstvem obce Hrusice v souladu s ust. § 72 a § 73 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích (obecní zřízení), schváleno usnesením č. 3a/15Z/2024 až 3c/15Z/2024 ze dne 9.1.2024.
    • Zastupitelstvo obce Hrusice stanovuje výši odměny neuvolněným zastupitelům v souladu s ust. § 72 a § 73 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích (obecní zřízení) takto: všem neuvolněným zastupitelům ve výši 1 986 Kč/měsíc; všem neuvolněným zastupitelům, kteří jsou zároveň předsedy výborů ve výši 3 972 Kč/měsíc. V případě nastoupení náhradníků přísluší náhradníkům odměna od dne složení slibu. č. 3a/15Z/2024 až 3c/15Z/2024 ze dne 9.1.2024.

Jednací řád zastupitelstva

Kontrolní výbor 

Finanční výbor