Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obec Hrusice > Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce Hrusice

Mgr. Petr Sklenář 
starosta


starosta@obec-hrusice.cz
Tel. 601 392 596

Mgr. Dana Härtingová
místostarosta

mistostarosta@obec-hrusice.cz

Zastupitelstvo

Mgr. Petr Sklenář

Mgr. Dana Härtingová Mgr. Jan Kopecký Martina Procházková Miroslav Strnad

Ing. Stanislav Lakosil

David Čihák  JUDr. Monika Bayerová, Ph.D. Tomáš Staněk  

Plán zasedání zastupitelstva

    • Zastupitelstvo obce Hrusice obvykle zasedá každé druhé úterý v měsíci (jedná se pouze o plán, přesný termín zasedání je vždy zveřejněn na úřední desce úřadu minimálně sedm dnů před zasedáním).
10.1.2023 14.2.2023 21.3.2023 nekoná se 9.5.2023 20.6.2023
nekoná se 8.8.2023 12.9.2023 10.10.2023 21.11.2023  12.12.2023 

Výše odměn zastupitelů

    • Starosta - 59.495 Kč (NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. listopadu 2022, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 415/2022 Sb.)
    • Místostarosta - 3 245 Kč, stanoveno zastupitelstvem obce Hrusice v souladu s Nařízením vlády č. 202/2018 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků (schváleno usnesením č. 6/01Z/2022 ze dne 17.10.2022).
    • Zastupitelstvo obce Hrusice stanovuje výši odměny neuvolněným zastupitelům v souladu s Nařízením vlády č. 202/2018 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků takto: všem neuvolněným zastupitelům ve výši 1 623 Kč/měsíc; všem neuvolněným zastupitelům, kteří jsou zároveň předsedy výborů ve výši 3 245 Kč/měsíc. V případě nastoupení náhradníků přísluší náhradníkům odměna od dne složení slibu (schváleno usnesením č. 6/01Z/2022 ze dne 17.10.2022).

Jednací řád zastupitelstva

Kontrolní výbor 

Finanční výbor