Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obec Hrusice > Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce Hrusice

Mgr. Petr Sklenář 
starosta


starosta@obec-hrusice.cz
Tel. 601 392 596

Mgr. Jan Kopecký
místostarosta

mistostarosta@obec-hrusice.cz

Zastupitelstvo

Mgr. Petr Sklenář

Mgr. Dana Härtingová Mgr. Jan Kopecký Martina Procházková Miroslav Strnad

Ing. Stanislav Lakosil

David Čihák  JUDr. Monika Bayerová, Ph.D. Tomáš Staněk  

Plán zasedání zastupitelstva

    • Zastupitelstvo obce Hrusice obvykle zasedá každé druhé úterý v měsíci (jedná se pouze o plán, přesný termín zasedání je vždy zveřejněn na úřední desce úřadu minimálně sedm dnů před zasedáním).
nekoná se 15.2.2022 15.3.2022 12.4.2022 17.5.2022 14.6.2022
nekoná se 16.8.2022 13.9.2022 17.10.2022    

Výše odměn zastupitelů

    • Starosta - 54.086 Kč (NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. prosince 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb.)
    • Místostarosta - 2.950 Kč, stanoveno zastupitelstvem obce Hrusice v souladu s Nařízením vlády č. 202/2018 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků (schváleno usnesením č. 21/08/04 ze dne 24.08.2021).
    • Zastupitelstvo obce Hrusice stanovuje výši odměny neuvolněným zastupitelům v souladu s Nařízením vlády č. 202/2018 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků takto: všem neuvolněným zastupitelům ve výši 1.475 Kč/měsíc; všem neuvolněným zastupitelům, kteří jsou zároveň předsedy výborů ve výši 2.950 Kč/měsíc. V případě nastoupení náhradníků přísluší náhradníkům odměna od dne složení slibu (schváleno usnesením č. 19/02/03 ze dne 12.2.2019). 

Kontrolní výbor 

Finanční výbor