Obec Hrusice
Rodná obec Josefa Lady založena roku 1205
kostel
Drobečková navigace

Úvod > Obec Hrusice > Rozvoj obce

Rozvoj obce

Strategický rozvojový dokument
obce Hrusice
na léta 2019–2023

Strategický rozvojový plán obce Hrusice na léta 2019–2023 má pojmenovat hlavní cíle rozvoje obce, kterých chce zvolené zastupitelstvo spolu s občany dosáhnout v horizontu pěti let. Příznivá situace v dopravě, stav místních komunikací i chodníků, veřejných budov a prostranství, zdravé životní prostředí či kvalitní a dostatečné služby pro občany, to jsou jen některé z charakteristik obce, kde se jejím občanům dobře žije.

Aby představy o dalším směřování naší obce dostaly konkrétní obrysy, zpracovalo zastupitelstvo obce dokument, který vymezuje hlavní směry rozvoje v dalších letech. Spolu s budoucími vizemi a cíli rozvoje rekapituluje dokument také základní informace o historii obce, popisuje aktuální stav občanské vybavenosti, kulturních památek, hospodářství, dopravní a technické vybavenosti, možnosti sportovního, kulturního a volnočasového vyžití nebo stav životního prostředí v obci.

Ve výsledku by měl dokument odpovědět na následující otázky:

  • jakých cílů (investičních i neinvestičních) chce obec dosáhnout v horizontu pěti let,
  • jakým způsobem má být dosaženo těchto cílů,
  • jaké nástroje a zdroje k tomu obec použije.

Tento dokument je první svého druhu v historii obce a je zpracován jako otevřený dokument vycházející
z dostupných dokumentů, jako je např. zpracovaný územní plán obce; byl veřejně projednán s občany obce na veřejném slyšení 5. 2. 2019 a následně odsouhlasen zastupitelstvem obce 12. 2. 2019.

Dokument ke stažení (PDF).