Obec Hrusice
Rodná obec Josefa Lady,
první písmenný záznam o obci z roku 1205
kostel
Drobečková navigace

Úvod > Občané > Aktuality > Archivované

Aktuality - archivované

Štítky:

Novější 1
čen 14

Zasedání zastupitelstva

Autor: Petr Sklenář

Sledovat on-line

Program zasedání:

 1. Přivítání, kontrola účasti
 2. Jmenování zapisovatele
 3. Volba ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání zastupitelstva obce
 5. Zprávy z obce
 6. Potvrzení vítězů veřejných zakázek na výměnu oken a změny vytápění v budově obecního úřadu.
 7. Smlouva o spolupráci s obcí Senohraby při dofinancování projektu intenzifikace čistírny odpadních vod (ČOV) Senohraby a rozdělení kapacity nové ČOV Senohraby
 8. Darování pozemků obci, poz. parc. č. 161/1, 162/1, 163/3-4 k. ú. Hrusice
 9. Diskuse
 10. Závěr

kvě 17

Zasedání zastupitelstva

Autor: Petr Sklenář

Zasedání zastupitelstva obce Hrusice proběhne v úterý 17. května 2022 od 18.30 h. v budově obecního úřadu, Ke Hřišti 142, velká zasedací místnost, 1. patro.Sledovat on-line

Program zasedání:

 1. Přivítání, kontrola účasti
 2. Jmenování zapisovatele
 3. Volba ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání zastupitelstva obce
 5. Zprávy z obce
 6. Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2022-2026
 7. Poskytnutí dotace z rozpočtu obce – Ladův národopisný soubor
 8. Poskytnutí dotace z rozpočtu obce – SDH Hrusice
 9. Poskytnutí dotace z rozpočtu obce – Myslivci Hrusice
 10. Žádost o dotaci na energetickou úsporu budovy OÚ – výměna oken a změna vytápění, výběrové řízení na dodavatele
 11. Doplnění herního prvku na dětské hřiště – zemní trampolína
 12. Investice do realitních fondů
 13. Věcné břemeno pro kNN na pozemcích parc. č. 164/6, 2277/2 a 154/7 (křižovatka ulic U Truhlárny a Zahradní)
 14. Věcné břemeno pro kNN na pozemku 609/1, k. ú. Mirošovice
 15. Věcné břemeno se státním pozemkovým úřadem v obci Senohraby – uložení vodovodu
 16. Rozpočtové opatření, změna rozpočtu č. 2/2022
 17. Diskuse
 18. Závěr

dub 12

Zasedání zastupitelstva obce

Autor: Petr Sklenář

 Sledovat On-line

Zasedání zastupitelstva obce Hrusice dne 12.4.2022 od 18.30 hod. na obecním úřadu Hrusice nebo on-line.

Program zasedání:

 1. Přivítání, kontrola účasti
 2. Jmenování zapisovatele
 3. Volba ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání zastupitelstva obce
 5. Zprávy z obce
 6. Závěrečný účet a závěrka obce Hrusice za rok 2021
 7. Závěrka Mateřské školy Hrusice, p. o. za rok 2021
 8. Pronájem bytu – otevírání obálek, rozhodnutí o nájmu
 9. Převod pozemků a IS v nich uložených do vlastnictví obce Hrusice, poz. parc. č. 1658/16 a 1658/3 – ulice Nad Úvozem
 10. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hrusice – Tenisový klub Hrušov
 11. Diskuse
 12. Závěr

bře 15

Zasedání zastupitelstva

Autor: Petr Sklenář

Sledovat on-line

Zasedání zastupitelstva obce Hrusice proběhne v úterý 15.3.2022 od 18:30 hod. v budově obecního úřadu. Zasedání můžete sledovat on-line přes MS Teams (odkaz výše).

Program zasedání:

 1. Přivítání, kontrola účasti
 2. Jmenování zapisovatele
 3. Volba ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání zastupitelstva obce
 5. Zprávy z obce
 6. Zpráva finančního výboru
 7. Závěrečná zpráva auditora– kontrola hospodaření obce za rok 2021
 8. Schválení zápisu do kroniky
 9. Odměna kronikáři
 10. Darování části pozemku parc. č. 220/2 do majetku obce
 11. Poskytnutí finančního daru na pomoc Ukrajině
 12. Výzva k podání nabídek – pronájem obecního bytu č. 2
 13. Žádost o poskytnutí daru - farní charita Mnichovice
 14. Žádost o poskytnutí dotace - TJ Sokol Hrusice
 15. Souhlas s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s obcí Senohraby pro stavbu „Napojení na VDJ Peleška“
 16. Souhlas s uzavřením smlouvy s nájemcem pozemku (Státní pozemkový úřad) poz. Parc. č. 264/12 v k. ú Senohraby pro stavbu „Napojení na VDJ Peleška“
 17. Komunální vozidlo
 18. Diskuse
 19. Závěr

úno 15

Zasedání zastupitelstva 15.02.2022 od 18:30 hod.

Autor: Petr Sklenář

Zasedání zastupitelstva obce Hrusice se bude konat v úterý 15. února 2022 od 18.30 h. v budově obecního úřadu, Ke Hřišti 142, velká zasedací místnost, 1. patro a on-line.

Sledovat on-line

Program zasedání:

 1. Přivítání, kontrola účasti
 2. Jmenování zapisovatele
 3. Volba ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání zastupitelstva obce
 5. Zprávy z obce
  1. Informace o opravě obecního bytu
  2. Návrh změny dopravního značení na Návsi
  3. Instalace svodidel – Hrušov
  4. Informace o možnosti zřízení autobusové zastávky Hrušov
  5. Informace o PD a výstavbě veřejného osvětlení Hrušov
  6. Informace o výstavbě v ulicích K Vodojemu a Zahradní
  7. Informace o podaných žádostech o dotace
  8. Ostatní
 6. Informace o provedeném posledním rozpočtovém opatření v roce 2021
 7. Informace o výnosu fondů (investice obce Hrusice)
 8. Obecně závazná vyhláška obce Hrusice o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
 9. Výstavba na pozemku parc. č. 1189 – dům pro seniory za fotbalovým hřištěm
 10. Souhlas se zveřejněním návrhu prodeje obecního pozemku parc. č. 1251/2
 11. Diskuse
 12. Závěr

pro 14

Zasedání zastupitelstva 14.12.2021 od 18:30 hod.

Autor: Petr Sklenář

Zasedání zastupitelstva obce Hrusice dne 14.12.2021 od 18.30 hod. v budově obecního úřadu, Ke Hřišti 142, 251 66 Hrusice.

Sledovat on-line

Program zasedání:

 1. Přivítání, kontrola účasti
 2. Jmenování zapisovatele
 3. Volba ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání zastupitelstva obce
 5. Zprávy z obce
 6. Střednědobý výhled rozpočtu obce Hrusice na roky 2022-2025
 7. Rozpočet obce Hrusice na rok 2022
 8. Dodatek ke smlouvě se společností FCC (svoz odpadu)
 9. Smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti
 10. Poskytnutí finančního daru za péči o budovu č.p. 73 a jejího okolí
 11. Poskytnutí dotace MO Včelaři
 12. Přijmutí daru – Ladův Betlém
 13. Rozpočtové opatření č. 10/2021
 14. Zmocnění starosty k provedení posledního rozpočtové opatření
 15. Diskuse
 16. Závěr

zář 14

Zasedání zastupitelstva obce Hrusice 14.9.2021 od 18.30 hod.

Autor: Petr Sklenář

Zasedání zastupitelstva obce Hrusice.

Sledovat on-line.

Program jednání:

 1. Přivítání, kontrola účasti
 2. Jmenování zapisovatele
 3. Volba ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání zastupitelstva obce
 5. Investice obce Hrusice do realitních fondů
 6. Dodatek smlouvy se společností ASEKOL
 7. Pronájem části obecních pozemků parc. č. 1803/14, 1807/1, 2283/28,1803/1
 8. Diskuse
 9. Závěr

čen 29

Zasedání zastupitelstva

Autor: Petr Sklenář

Vážení zastupitelé, vážení občané, s odvoláním na § 103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), svolávám zasedání zastupitelstva obce Hrusice, které se bude konat v úterý 29. června 2021 od 18.30 h. v budově obecního úřadu č.p. 142, velká zasedací místnost, 1. patro.

Sledovat On-line

Program zasedání:

 1. Přivítání, kontrola účasti
 2. Jmenování zapisovatele
 3. Volba ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu jednání zastupitelstva obce
 5. Informace z obce
 6. Zpráva finančního výboru
 7. Závěrečný účet a závěrka obce Hrusice za rok 2020
 8. Závěrka Mateřské školy Hrusice, p. o. za rok 2020
 9. Rozpočtové opatření, změna rozpočtu č. 02/2021
 10. Zřízení pracovního místa, referent/ka obecního úřadu Hrusice
 11. OZV č. 01/2021 – O místním poplatku z pobytu
 12. Rozvojový dokument obce Hrusice
 13. Pronájem části obecního pozemku parc. č. 2282/1
 14. Směna pozemku části obecního pozemku parc. č. 507/1 za část pozemku parc. č. 507/6
 15. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mysliveckému spolku
 16. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce SDH
 17. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ZŠ Nerudova Říčany
 18. Souhlas s dohodou na pořízení mobiliáře (přijetí dotace)
 19. Obyvatelé obecní stodoly u čp. 73
 20. Oprava místních komunikací
 21. Oprava místní komunikace „Na Hrádka“
 22. Diskuse
 23. Závěr

bře 09

Zasedání zastupitelstva obce Hrusice

Autor: Petr Sklenář

Doplnění k organizaci zasedání zastupitelstva obce Hrusice v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu a usnesení vlády ČR. Na zasedání zastupitelstva může být přítomno bez testování pouze 9 lidí. Z tohoto důvodu se budou všichni zastupitelé (vyjma předsedajícího) účastnit zasedání distanční formou. Občanům, kteří se nemohou on-line zasedání zúčastnit bude umožněn vstup do zasedací místnosti obecního úřadu pouze v respirátoru třídy FFP2 nebo vyšším (KN95). V případě, že bude přítomno více jak osm občanů, budou rozděleni do dalších místností.

Nabádáme tak občany, aby využili sledování zastupitelstva on-line skrze aplikaci MS Teams (aplikaci nemusí stahovat, lze využít webového prohlížeče).

Sledovat přes MS Teams.

Program zasedání:

 1. Přivítání, kontrola účasti
 2. Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele
 3. Schválení programu jednání zastupitelstva obce
 4. Informace z obce
 5. Informace o rozhodnutí správního řízení s obcí Hrusice ze strany Středočeského kraje a odvolání se proti tomuto rozhodnutí
 6. Žádost TJ Sokol Hrusice o spolufinancování výstavby zázemí na fotbalovém hřišti
 7. Rozpočtové opatření, změna rozpočtu č. 1/2021
 8. Prodej stavebního pozemku 134/2 a nemovitosti bez č. p./č. ev. stojící na onom pozemku
 9. Souhlas se zápisem do kroniky obce Hrusice
 10. Odměna kronikáři
 11. Souhlas s vykonáváním práce zastupitele pro obec Hrusice
 12. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku společnosti TŘI, o.p.s. (Hospic Dobrého pastýře, Čerčany)
 13. Prodloužení smlouvy s Městem Mnichovice, pečovatelská služba
 14. Diskuse
 15. Závěr

pro 15

Zasedání zastupitelstva obce Hrusice

Autor: Petr Sklenář

Možnost sledování přes Mircosoft Teams

Vážení zastupitelé, vážení občané,

s odvoláním na § 103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), svolávám zasedání zastupitelstva obce Hrusice, které se bude konat v úterý 15. prosince 2020 od 18.30 h. v budově obecního úřadu, č.p. 142, velká zasedací místnost, 1. patro.

 

Program zasedání:

 1. Přivítání, kontrola účasti
 2. Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele
 3. Schválení programu jednání zastupitelstva obce
 4. Informace z obce
 5. Informace z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
 6. Rozpočet obce Hrusice pro rok 2021
 7. Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2021-2024
 8. Poslední rozpočtové opatření v roce 2020
 9. Schválení záměru na výstavbu vodovodního přivaděče a vyhlášení výzvy na zpracování projektové dokumentace
 10. Schválení smlouvy o likvidaci odpadů, sběrný dvůr Senohraby
 11. Schválení koupě nemovité věci, vysavač na listí
 12. Souhlas s podáním žádosti o dotaci na rekonstrukci komunikace Na Hrádka
 13. Souhlas s podáním žádosti o dotaci na rekonstrukci veřejných budov (budova OÚ)
 14. Darování pozemků obci (místní komunikace)
 15. Darování inženýrských sítí obci
 16. Pronájem části obecního pozemku parc. č. 1587/1
 17. Poskytnutí finančního daru na opravu komunikace (Na Dolech)
 18. Vodné a stočné pro rok 2021
 19. Novelizace obecně závazných vyhlášek obce o odpadech č. 4/2019 a č. 6/2019
 20. Kácení stromů v obci
 21. Diskuse
 22. Závěr

Novější 1
registrace-rozhlas