Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Občané > Důležité informace > OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY Z VODOVODU

OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY Z VODOVODUDatum konání:
20.5.2022
Datum ukončení:
20.8.2022

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
PRO DOČASNÉ OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY Z VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU
(VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU)
Výroková část:
Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 25 písm. b) a § 27 odst. 1 a odst. 2 písm. b) zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění platných předpisů (dále jen
zákon o vodovodech a kanalizacích), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 30 zákona o vodovodech a kanalizacích a § 11 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve veřejném zájmu s platností od 20.5.2022 do 20.8.2022
v souladu s ustanovením § 15 odst. 4 zákona 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o vodovodech a kanalizacích") a v souladu s § 25 odst. 3, § 172 a § 173 správního řádu
omezuje užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Hrusice (katastrální území Hrusice),
spočívající v zákazu zalévání zahrádek, mytí aut, napouštění bazénů a ostatních činností souvisejících s odběrem pitné vody z veřejného vodovodu nesloužících k pitným a hygienickým účelům.
Vodu z veřejného vodovodu je možné užívat pouze pro osobní potřebu k pitným a hygienickým účelům.