Obec Hrusice
Rodná obec Josefa Lady,
první písmenný záznam o obci z roku 1205
kostel
Drobečková navigace

Úvod > Rozvoj obce > Návrh územního plánu obce Hrusice

Návrh územního plánu obce Hrusice

Městský úřad v Říčanech, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, jako pořizovatel příslušný podle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznamuje ve smyslu ust. §§ 52 a 53 stavebního zákona a ust. § 172 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zahájení 2. opakovaného veřejného projednání návrhu Územního plánu Hrusice.

Projektantem územně plánovací dokumentace je Ing. arch. Jaroslav Sixta – C.H.S. Praha s.r.o., Osadní 12, 170 00 Praha 7.

2. opakované veřejné projednání s výkladem projektanta se uskutečnilo dne 10. srpna 2020.

Nyní probíhá zpracování připomínek odborem územního plánování v Říčanech. Předpokládané projednávání územního plánu zastupitelstvem obce Hrusice je počátkem roku 2021.

registrace-rozhlas