Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Rozvoj obce > Rozvoj obce pro léta 2019-2023

Strategický rozvojový dokument obce Hrusice na léta 2019–2023

Strategický rozvojový plán obce Hrusice na léta 2019–2023 má pojmenovat hlavní cíle rozvoje obce, kterých chce zvolené zastupitelstvo spolu s občany dosáhnout v horizontu pěti let. Příznivá situace v dopravě, stav místních komunikací i chodníků, veřejných budov a prostranství, zdravé životní prostředí či kvalitní a dostatečné služby pro občany, to jsou jen některé z charakteristik obce, kde se jejím občanům dobře žije.

Aby představy o dalším směřování naší obce dostaly konkrétní obrysy, zpracovalo zastupitelstvo obce dokument, který vymezuje hlavní směry rozvoje v dalších letech. Spolu s budoucími vizemi a cíli rozvoje rekapituluje dokument také základní informace o historii obce, popisuje aktuální stav občanské vybavenosti, kulturních památek, hospodářství, dopravní a technické vybavenosti, možnosti sportovního, kulturního a volnočasového vyžití nebo stav životního prostředí v obci.

Ve výsledku by měl dokument odpovědět na následující otázky:

  • jakých cílů (investičních i neinvestičních) chce obec dosáhnout v horizontu pěti let,
  • jakým způsobem má být dosaženo těchto cílů,
  • jaké nástroje a zdroje k tomu obec použije.

Tento dokument je první svého druhu v historii obce a je zpracován jako otevřený dokument vycházející z dostupných dokumentů, jako je např. zpracovaný územní plán obce; byl veřejně projednán s občany obce na veřejném slyšení 5. 2. 2019 a následně odsouhlasen zastupitelstvem obce 12. 2. 2019.

Dokument ke stažení.