Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Občané > Důležité informace > Autobusový zájezd - Německo, Lucembursko a Belgie

Autobusový zájezd - Německo, Lucembursko a BelgieDatum konání:
3.5.2024
Datum ukončení:
16.6.2024

Údolí Mosely a Rýna, nizozemský Maastricht a pohádkový Rothenburg.

Pozvánka na autobusový zájezd do Německa, Lucemburska a Belgie.

Termín: 12.– 16. června 2024. Cena: 10 900 Kč, zahrnuje dopravu autobusem, ubytování se snídaní (4x), místní taxy, průvodce, pojištění léčebných výloh do 4 mil. Kč a storna zájezdu.

Sraz v 5.40 hod., odjezd v 5.45 z Hrusic.

Program:
1.den: z Hrusic přes Opatov, průjezd ve směru Rozvadov a dále na Wůrzburg a Frankfurt. První zastávka v městečku Riidesheim (začátek úzkého rýnského údolí; středověké uličky - Drosselgasse, hrázděné domy, vinice, románská věž, na návrší Niederwald pomník z r .1883 na památku obnovy císařství s alegorií
Gennánie); začátek fakultativní plavby lodí, za příplatek (orientační cena 350 - 400 Kč); okolo městečka Kaub, uprostřed řeky hrad Pfalz (zde se vybíralo mýto); nejužší místo údolí je pod skalou Loreley, město St.Goarshausen (promenáda u řeky, hrady Katz a Maus, konec plavby). Pokračujeme údolím Rýna se
skvělými pohledy na hrady Sterrenberg a Liebenstein (tzv. Nepřátelští bratří); hrad Marksburg (symbol německých hradů,jediný v údolí, který nebyl nikdy zničen, tyčí se vysoko nad řekou, prohlídka exteriér), městečko Oberlahnstein a hrad Lahneck; Koblenz (v místě Deutsches Eck na soutoku Rýna s Moselou velký památník, poblíž románská bazilika sv. Kastora). Nocleh.

2.den: malebným údolím Mosely, vinorodý kraj; Cochem (starobylé město, uličky, hrad, prodej moselského vína), nad řekou uvidíme zříceniny hradu Metternich, pohledy na městečko Zeli s vinicemi, zastávka v Bernkastel - Kues (jedinečné hrázděné domy, vinice, partie u řeky). Odpoledne prohlídka města Trier (Trevír, římské památky - zejména Porta Nigra z 2.stol., Konstantinova bazilika ze 4.stol., antické lázně, románský dóm se sousedním gotickým kostelem Liebfrauenkirche a křížovou chodbou, kurfiřtský palác s parkem, středověké městské domy, rodný dům Karla Marxe), překročení lucemburské hranice, nocleh.

3.den: centrum Lucemburského velkovévodství město Lucemburk (pevnost, hrob krále Jana Lucemburského v katedrále, velkovévodský palác Národní muzeum). Průjezd horskou oblastí Arden - dějiště známé bitvy na konci 2.sv.války. Pak do údolí Másy do města Dinant (vysoko na skále citadela, v údolí katedrála, výstavné městské domy). Další zastávka Namur (jedna z největších evropských pevností, na soutoku řek Meuse a Sambre, architektura
městského centra). Na závěr dne Waterloo (napoleonské bojiště z r.1815, Lví pahorek s výhledem na bitevní pole). Nocleh.

4. den: prohlídka hlavního města Belgie Bruselu (sídlo Evropské unie i NATO, miliónová dvojjazyčná metropole). Mezi hlavní dominanty patří klasicistní královský palác a parlament na dvou stranách rozlehlého parku. Pěší prohlídka centra: gotická katedrála sv. Michala se 2 nedokončenými čtyřbokými věžemi, velkolepé náměstí Grand-Place (jedno z nejkrásnějších na světě, po jeho obvodu zlaté cechovní barokní domy, gotická radnice se sbírkou goblénů i věží se
sochou sv. Michala na špici, na nádvoří kašny - řeka Šelda a Mása, honosný Královský dům, pasáže (zejména StHubert), uličky s lákavým restauracemi (Ilot Sacré), "čůrající" chlapeček - Manneken Pis, pěší zóna rue Neuve, kostel Sablon ve stylu plaménkové gotiky, Justiční palác. Atomium - molekula železa zhotovena u příležitosti výstavy Expo 1958. Odpoledne odjezd do města Maastricht v Nizozemsku (katolické limburské město, už r.382 biskupské sídlo,
bazilika sv.Serváce z 10.-12. stol., románský mariánský kostel, rozlehlé náměstí Vrijthof, městská opevnění, radnice a náměstí Markt, řeka Mása), ubytování v Německu u Kolína nad Rýnem.

5.den: po německých dálnicích opět ve směru Frankfurt nad Mohanem a Wůrzburg. Zastávka v Rothenburgu o.d.T. (malebně položené město nad řekou Tauber; v 1.1172-1802 svobodné říšské město, už v 10 .stol. se zde připomíná hrad - jeho pozůstatkem je Blasiuskapelle; kompletně dochované městské brány, hradby i bašty; z nich výhledy na město i do okolí; uličky s hrázděnými domy - jedno z nejhezčích zákoutí se nazývá Plčnlein; nejvýstavnější domy jsou
v Herrngasse; radnice dokončena r. 1578, patří k nejvýznamnějším renesančním stavbám v Německu, má 60 m vysokou štíhlou věž a orloj; gotický kostel sv. Jakuba, cenný oltář; kašny; rozlehlý areál špitálu). Po prohlídce pokračujeme ve směru na Norimberk, Rozvadov a Prahu.

Leták  další informace a přihlášky u Rudolfa Čoudka, tel.: 603 869 605.

Zájezd neorganizuje obec Hrusice.