Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Občané > Důležité informace > Volby do zastupitelstev obcí 2022

Volby do zastupitelstev obcí 2022Datum konání:
23.9.2022
Datum ukončení:
24.9.2022

Volby do zastupitelstev obcí

Prezident republiky vyhlásil na dny 23. a 24. září 2022 (pátek 14:00 - 22:00 hod., sobota 8:00-14:00 hod. volby do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu Parlamentu České republiky. V Hrusicích se v rámci těchto voleb uskuteční pouze volby do zastupitelstva obce Hrusice. Pro tyto volby nelze využít „volební průkaz“.

Výsledky voleb do zastupitelstva pro obec Hrusice

 
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

V souladu s ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuji:

 1. Volby do zastupitelstva obce Hrusice se uskuteční
  1. v pátek 23. září 2022 od 14. 00 hodin do 22.00 hodin
  2. a v sobotu dne 24. září 2022 od 8. 00 hodin do 14.00 hodin
 2. Místem konání voleb je pro celé katastrální území obce Hrusice volební místnost v budově obecního úřadu, Ke Hřišti 142 Hrusice
 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.
 4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
 5. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.

Stanovení minimální počtu členů okrskové volební komise

V souladu s ust. § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovil starosta obce Hrusice minimální počet členů okrskové volební komise (dále jen OVK) pro okrsek č. 1 (v obci je pro celé katastrální území stanoven pouze jeden volební okrsek) na 6 členů (viz úřední deska). Volební okrsek má sídlo v budově obecního úřadu Hrusice, Ke Hřišti 142 Hrusice.
Volební strany (uskupení nezávislých kandidátů) mohou do 24.08.2022 delegovat členy a náhradníky do OVK. Delegace musí být doručena do tohoto data obecnímu úřadu Hrusice.

Přehled podaných kandidátních listin pro volby do zastupitelstva obce Hrusice 2022-2026:

 1. Sdružení nezávislých kandidátů

  1. Mgr. Petr Sklenář, 42 let, starosta, Hrusice, bez politické příslušnosti
  2. Mgr. Dana Härtingová, 28 let, asistentka soudce, Hrusice, bez politické příslušnosti
  3. Mgr. Jan Kopecký, 50 let, učitel, Hrusice, bez politické příslušnosti
  4. JUDr. Monika Bayerová, Ph.D., 53 let, podniková právnička, Hrusice, bez politické příslušnosti
  5. Tomáš Stanek, 46 let, obecní revírník, Hrusice, bez politické příslušnosti
  6. David Čihák, 45 let, živnostník, Hrusice, bez politické příslušnosti
  7. Martina Procházková, 48 let, účetní, Hrusice, bez politické příslušnosti
  8. Ing. Stanislav Lakosil, 44 let, vývojář v IT, Hrusice, bez politické příslušnosti
  9. Pavel Musil, 47 let, IT vývojář, manažer, Hrusice, bez politické příslušnosti
 2. Sdružení nezávislých kandidátů hrusických spolků

  1. Miroslav Strnad, 28 let, CSO operátor prodeje autodílu, Hrusice, bez politické příslušnosti
  2. Jiří Procházka, 32 let, regionální technik pojišťovny, Hrusice, bez politické příslušnosti
  3. Martin Hejk, 37 let, vedoucí pobočky České pošty, Hrusice, bez politické příslušnosti
  4. Josef Svoboda, 50 let, OSVČ zemní práce, Hrusice, bez politické příslušnosti
  5. Veronika Tichá, 29 let, mateřská dovolená, Hrusice, bez politické příslušnosti
  6. Jaroslav Vávra, 32 let, ITTEC prodejce náhradních dílu, Hrusice, bez politické příslušnosti
  7. Jan Šalda, 52 let, bezpečnostní technik, Hrusice, bez politické příslušnosti
  8. Josef Procházka, 40 let, OSVČ, automechanik, Hrusice, bez politické příslušnosti
  9. Luboš Kodad, 50 let, OSVČ stavební práce, Hrusice, bez politické příslušnosti

Volební lístky - Jak probíhá úprava a křížkování

V komunálních volbách nestačí hlasovací lístek jen vložit do obálky (jako v jiných volbách), ale je nutné označit kandidáty a to jedním z níže uvedených postupů. POZOR, nekroužkuje se, ale křížkuje do kolonky.

 • Označit křížkem jednu volební stranu – takto hlasujete pro kandidáty dané strany v pořadí, v jakém jsou uvedeni na hlasovacím lístku.
 • Označit křížkem vybrané kandidáty z kterékoliv volební strany – maximálně můžete rozdat tolik křížků, kolik je členů zastupitelstva, tedy v Hrusicích je to 9 kandidátů. Máte možnost kombinovat kandidáty z libovolných stran.
 • Propojit oba výše uvedené způsoby – přednostně získají hlasy jednotliví kandidáti označeni křížkem. Hlasy zbývající do počtu členů zastupitelstva se přiřadí kandidátům strany, kterou jste zakřížkovali, a to dle jejich pořadí na hlasovacím lístku.

Jestliže označíte křížkem volební stranu a zároveň některé její kandidáty, platí hlas pro stranu. Křížkování jednotlivých kandidátů se v takovém případě nebere v úvahu.

Neplatným se stane váš hlas v těchto případech:

 • volič vložil hlasovací lístek, který nebyl na předepsaném tiskopise,
 • neoznačil na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta,
 • označil více jak jednu volební stranu,
 • označil více (jak 9) kandidátů, než kolik má být voleno členů zastupitelstva,
 • nevložil hlasovací lístek do úřední obálky (bílá obálka označena úředním razítkem obecního úřadu Hrusice),
 • vložil do úřední obálky přetržený hlasovací lístek,
 • vložil do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva obce.

Podrobné informace naleznete na stránkách ministerstva vnitra www.mvcr.cz


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů