Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Občané > Důležité informace > Uzavírka v Senohrabech a Mnichovicích (aktualizace)

Uzavírka v Senohrabech a Mnichovicích (aktualizace)Datum konání:
20.6.2022
Datum ukončení:
31.12.2022

SENOHRABY

Od 20. června 2022 dojde v katastru obce Senohraby ke dvěma významným uzavírkám krajské silnice č. III/6031 (ulice Hlavní), které značně ovlivní příjezd a odjezd do/z obce a samotný průjezd obcí.

Bude zcela uzavřen most vedoucí přes silnici I/3. Objízdné trasy budou vedeny přes sousední obec Mirošovice a přes nájezd na Čtyřkoly, kde se řidiči budou muset „otočit“ a vrátit ke sjezdu u hotelu SEN, který zůstane opravami nedotčen. Z důvodu kompletní opravy mostovky bude tato uzavírka trvat do 31. 12. 2022.

Investorem a zadavatelem opravy mostu, včetně dopravně inženýrského opatření je Středočeský kraj.

KÚSK - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy na silnici I/3 v souvislosti se stavbou "III/6031 Senohraby, rekonstrukce mostu ev. č. 6031-4-PD"

Dopravně inženýrské opatření a objízdné trasy od 20.6.2022-31.12.2022 pro III/6031 po dobu rekonstrukce mostu

Dopravně inženýrské opatření od 27.6.2022-31.12.2022 pro I/3 po dobu rekonstrukce mostu

Současně bude zahájena stavba nové opěrné zdi u čp. 39 (stará zeď je v havarijním stavu), která zpevní část silnice Hlavní mezi restaurací U Andělů a čp. 39. Z důvodu stavby bude v tomto úseku komunikace Hlavní neprůjezdná v obou směrech nejspíše do poloviny září letošního roku (přesné datum bude oznámeno). Do obce Senohraby bude zakázán vjezd mimo dopravní obsluhy (nad 6 tun), což znamená, že bude povolen vjezd pouze pro rezidenty a zásobování. Obec bude uzavřena pro průjezd. Autobusová linka č. 651 nebude projíždět naší obcí, ale bude odkloněna na nádraží do Mirošovic.

Investorem a zadavatelem stavby, včetně dopravně inženýrského opatření a stanovení náhradní trasy autobusové linky je Středočeský kraj.

MNICHOVICE

V termínu od 18.7. do 28.8.2022 dojde k úplné uzavírce v ulici Ondřejovská a to v místech u ČOV Mnichovice (úsek od křižovatky s ulicí K Hubačovu a Rybniční, po křižovatku s ulicí Hrusická), kde se buduje nový chodník. Objízdné trasy přes Myšlín, a to včetně autobusu PID.

V termínu 8.9. až 25.9.2022 bude navazovat částečná uzavírka, provoz bude omezen světelnou signalizací (semaforem). Poté bude do konce října mostek opět uzavřen  a doprava znovu vedena po objízdné trase.

S ohledem na uzavírky upozorňujeme, že obecní úřad Hrusice není ze zákona zmocněn udělovat výjimky z dopravního značení, tedy povolovat průjezd ulicí Pod Kouty. Po dobu uzavírek bude silnice ještě více kontrolována PČR, která bude dohlížet na respektování zákazu vjezdu. Silnice není bezpečnostně ani kapacitně schopna pojmout již tak přetíženou dopravu.