Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Občané > Důležité informace > Uzavírka v Mnichovicích (aktualizace 19.12.)

Uzavírka v Mnichovicích (aktualizace 19.12.)Datum konání:
20.6.2022
Datum ukončení:
31.12.2022

MNICHOVICE

AKTUALIZACE k 19.12. 2022
UZAVÍRKA ul. ONDŘEJOVSKÁ
????Podle aktuální informace od zhotovitele stavby bude ulice Ondřejovská pro motorovou dopravu (tedy i pro autobusy) zprůjezdněna tento ČTVRTEK 22. 12. 2022.
????I když chápeme, že současné počasí finalizaci stavby opravdu nepřeje, věříme, že je to skutečně finální termín a od čtvrtečního rána již nebudou muset řidiči používat objízdnou trasu. Velmi děkujeme za pochopení ????. Město Mnichovice
 
AKTUALIZACE k 5.12. 2022
NFORMACE K UZAVÍRCE UL. ONDŘEJOVSKÁ
❌ Podle posledního vydaného rozhodnutí (ke kterému město Mnichovice vydalo NESOUHLASNÉ STANOVISKO) měla být dnes komunikace II/335 zprůjezdněna.
❌ Zhotovitel podal městu Mnichovice novou žádost o vyjádření k prodloužení termínu uzavírky do 18. 12., ke které město Mnichovice vydalo opět NESOUHLASNÉ STANOVISKO.
❌ Město Mnichovice je investorem akce, o uzavírce komunikace ale nerozhoduje a není nijak kompetentní k tomu, aby zprůjezdnění komunikace ovlivnilo.
❌ Uzavírku komunikací povoluje Odbor správních agend a dopravy MěÚ Říčany. K dalšímu prodloužení termínu dosud odborem dopravy stanovisko nebylo vydáno, v tuto chvíli se tedy zhotovitel dopouští přestupkového jednání, za což mu hrozí pokuta ve správním řízení.
❌ Dle zhotovitele nyní probíhají takové stavební práce, kdy není možné cestu pro provoz uvolnit.
❌ Termín dokončení díla dle smlouvy o dílo je 31. 10. 2022. Od 1. 11. 2022 zhotoviteli běží sankce za každý den z prodlení.
???? Odstoupení od smlouvy není řešením – ve chvíli, kdy zhotovitel s odstoupením nesouhlasí a trvá na tom, že dílo dokončí, znamenalo by to soudní spor a zastavení stavby až do vyřešení sporu, což by mohlo znamenat ohrožení finančního příspěvku od dotačního orgánu.
???? K vaši dotazům, proč byla vybrána tato firma – zhotovitel vyhrál na základě výběrového řízení, nejdůležitějším kritériem byla nízká cena.
Dalším kritériem jsou při výběru firmy mimo jiné také kladné reference z předchozích staveb, což bylo splněno.
Pozitivní zkušenost jsme s firmou měli i v Mnichovicích – tento zhotovitel stavěl parkoviště P+R nádraží a chodník k nádražní budově. I začátek stavby chodníku Ondřejovská byl naprosto bez problémů.
???? Velmi se omlouváme za způsobené komplikace. Situace nás opravdu mrzí, ale naše nesouhlasná stanoviska a sankce jsou skutečně to jediné, co je v naší kompetenci a co můžeme dělat.
Upřímně si přejeme, aby zhotovitel pokračoval v tempu, které nasadil a skutečně byl do konce tohoto roku s dílem hotov (a pryč z Mnichovic).
Za pochopení děkujeme. Město Mnichovice
 
AKTUALIZACE k 30.11. 2022
Upozorňujeme občany, že i přes nesouhlasné stanovisko města Mnichovice byl zhotoviteli prodloužen termín úplné uzavírky ulice Ondřejovská z důvodu instalace lávky. Dle vydaného rozhodnutí odboru dopravy MěÚ Říčany je aktuálně termín prodloužen do 4. 12. 2022. Za způsobené komplikace se omlouváme, nicméně není v naší kompetenci ani možnostech komunikaci pro plný provoz otevřít.
Za způsobené komplikace se omlouváme, nicméně není v naší kompetenci komunikaci pro plný provoz otevřít, a to ani na provoz řízený semafory.
Děkujeme za pochopení. Město Mnichovice
 
AKTUALIZACE k 31.10. 2022
Zhotovitel požádal o prodloužení úplné uzavírky do 18. 12. 2022. Tento požadavek byl zamítnut jak ze strany města, tak ze strany správce komunikace KSÚS Středočeského kraje.

Město požadovalo harmonogram prací s přesným rozdělením na práce, kdy je nutné úplně uzavření komunikace a kdy bude možné řídit provoz světelnou signalizací. Zhotovitel dodal harmonogram prací, ve kterém jsou práce spojené s úplnou uzavírkou komunikace stanoveny do 30. 11. 2022.
Tento harmonogram (a nezbytnost úplné uzavírky) odsouhlasil technický dozor stavby.
KSÚS vydala výjimku z nařízení, kdy je možné stavební práce na komunikacích ve správě KSÚS provádět pouze do 31. 10. 2022 a vydalo zhotoviteli souhlas s uzavírkou do 30. 11. 2022.

Ze stavu stavby je patrné, že komunikaci nelze pro plný provoz otevřít, přesto, že jeden jízdný pruh je průjezdný. Komunikace je v místě mostku téměř z jedné poloviny odkrytá a nezpevněná. Průjezd stavbou by mohl způsobit zřícení nezpevněné části komunikace a je tedy nebezpečný.

I když se může zdát, že se na stavbě nic nedělej, není to tak. Jsou instalovány mikropiloty, je proveden dočasný obchvat (by-pass) plynovodu, probíhá betonování. Betony mají svou dobu zrání, ve které probíhá tzv. technologická přestávka, která má své opodstatnění.

Termín dokončení díla dle dodatku ke smlouvě skončil, nyní běží zhotoviteli sankce za každý den prodlení. Vše řeší právníci obou stran, nicméně cíl je jediný – dokončit dílo.

Děkujeme za pochopení.
Margita Valentová
starostka města Mnichovice